Football/Soccer Session (Moderate): 16.09.19 U14 (Start Time: 2016-09-19 15:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (30')

a) Opposite each other. Na przeciwko.

b) Fall, lean and start. Opadanie, złapanie istart.

c) Passing and receiving three teams var.2. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach wariant 2.

25m square with three teams. There is one team on the outside everyone with a ball each. In the middle Players pair off with a Player with another colour. B follows R, who plays a one touch pass back to Y. They both turn and R now follows B. Change after 2mins. Kwadrat o bokach 25m z trzema Zespołami. Jeden z nich na zewnątrz i każdy Zawodnik z piłką. W środku Zawodnicy z przeciwnych Drużyn dobierają się parami. N śledzi C, który odgrywa bez przyjęcia do Ż. Odwracają się i teraz prowadzi N. Zmiana po 2min.

Variations. Inne warianty:

Y throws the ball. Ż rzuca piłkę

- volley. Wolej,

- head. Uderzenia głową,

- chest and volley. Klatka i wolej,

- half-volley. Pół wolej,

- control on thigh. Przyjęcie udem.

R is the attacker and plays as many one-twos as possible with Y, which B tries to prevent. Work 30s and then R go to outside. C jest napastnikiem i ma za zadanie zagrać jak najwięcej podań bez przyjęcia z Ż. N jest czynnym obrońcą. Ćwiczymy 30s i potem C idzie na zewnątrz.

d) Ladder 2in. Drabinka obunóż.

e) Wave. Fala.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2 get out past end line. Dziadek 4v2 za linią wyjście.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2 get out past end line. Dziadek 4v2 za linią wyjście.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 4v2 get out past end line. Dziadek 4v2 za linią wyjście.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 4v2 get out past end line. Dziadek 4v2 za linią wyjście. (10 mins)

3. Rondo 4v2 get out past end line. Dziadek 4v2 za linią wyjście (10')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing Direct 6v4. Bezpośrednie granie 6v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing Direct 6v4. Bezpośrednie granie 6v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing Direct 6v4. Bezpośrednie granie 6v4.

Playing Direct 6v4. Bezpośrednie granie 6v4. (20 mins)

3. Playing Direct 5v5. Bezpośrednie granie 5v5 (20')

Long ball into strikers, who can play it on to the 2 runners or play back into the 2 players who follow the attack. Blues try to score into the 2 mini goals. Długa piłka w kierunku Naspatników, którzy przedłużają piłkę lub zgrywają do nabiegających Zwodników.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybki atak 4v2 na trzy Zespoły.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybki atak 4v2 na trzy Zespoły.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Szybki atak 4v2 na trzy Zespoły.

Szybki atak 4v2 na trzy Zespoły. (20 mins)

3. Szybki atak 4v2 na trzy Zespoły (20')

Trzy Zespoły po czterech Zawodników grają na boisku do piłki nożnej 7v7 (50-65x30-45m) lub 8v8 (70x60m) Na wcześniej umówiony sygnał wizualny obie Drużyny atakują wyznaczone bramki. Bramki te bronią neutralni Bramkarze i po dwóch Graczy z pozostałej Drużyny, którzy zaczynają akcję na „16” i mają za zadanie przejąć piłkę i przeprowadzić pod kontrolą lub podać do Partnera przez linię środkową boiska. Wygrywa Zespół, który pierwszy strzeli bramkę. Drużyny atakują 6 razy, po 3 na każdą bramkę. Po każdej akcji następuje pełny odpoczynek. Po sześciu atakach Drużyny zamieniają się i kończymy grę w momencie, kiedy każdy Zespół bronił sześć razy i atakował dwanaście.

- W momencie, kiedy Napastnicy zaczynają akcję, Obrońcy, którzy mogą być ustawieni na środkowej linii, na linii końcowej boiska lub 10m za linią boczną stają się aktywni.

Efektywne pytania:

Opowiedz mi, w jaki sposób wykonać podanie podczas szybkiego ataku. Najlepsze są podania prostopadłe lub diagonalne zagrane w tempo biegu Zawodnika bez piłki, który wbiega na wolne pole. Podania wszerz boiska lub długie prowadzenie piłki pozwalają Obrońcą czas na zorganizowanie się. Zamiast myśleć, co należy zrobić w momencie przyjęcia piłki, Zawodnik powinien być skoncentrowany przez całą akcję i przed przyjęciem powinien już wiedzieć, co musi następnie zrobić z piłką. Pozwoli to na częste podania bez przyjęcia.

W jaki sposób powinno się przyjąć piłkę podczas szybkiego ataku? Zawodnik i piłka muszą być cały czas w ruchu. Piłkę powinno przyjąć się ta, żeby akcja nie straciło tempo.

W jaki sposób powinno oddać się strzał, żeby zakończyć szybki atak? Większość strzałów będzie bez przyjęcia.

Co powinni zrobić Obrońcy, którzy grają w mniejszości (2v4)? Pierwsza myśl powinna być opóźnienie akcji. Obrońca powinien towarzyszyć Przeciwnika z piłką jak najdłużej i zmusić Go do podania piłki na skrzydło. Wtedy Obrońcy odprowadzają akcję jak najdalej od swojej bramki.

Cele ćwiczenia:

- Pamiętać o głębi ataku.

- Starać się grać szybko do przodu i jak najmniej podań wszerz boiska.

- Próbować grać bez przyjęcia jak najczęściej.

- Nabywanie doświadczenia w zdobywaniu bramek.

- Obrońcy uczą się opóźniać i odprowadzać akcję do boku.

5. Turbokozak (15')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out with 3. Wyprowadzenie piłki 3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out with 3. Wyprowadzenie piłki 3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out with 3. Wyprowadzenie piłki 3.

Playing out with 3. Wyprowadzenie piłki 3. (15 mins)

5. Playing out with 3. Wyprowadzenie piłki "3" (15')

On a 50x30m pitch. Na boisku 50x30m.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button