Football/Soccer Session (Moderate): 15.01.31 Indywidualny UKS12 02. (Start Time: 2015-01-31 15:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1 touch turns. Zwroty na jeden kontakt.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1 touch turns. Zwroty na jeden kontakt.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1 touch turns. Zwroty na jeden kontakt.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

1 touch turns. Zwroty na jeden kontakt. (30 mins)

1. Ball warm. Rozgrzewka z piłką.

2. 1 touch turns. Zwroty na jeden kontakt.

Pass and control with 1 touch and shoot. Zawodnik podaje piłkę, Partner przymuje z obrotem na 1 kontakt i strzela.

a) outside of foot. Zewnętrzną częścią stopy. 6x

b) inside. Wew. 6x

c) Cruyff. 6x

d) inside with swivel. Wew częścią z obrotem. 6x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Outside hook. Zwód wew.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Outside hook. Zwód wew. (10 mins)

3. Turns. Zwroty.

1' no rest. 1' ciagła praca.

a) outside hook. zew.

b) Cruyff.

c) 8 o'clock. Ósemka.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass and receive. Podania i przyjęcia.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Pass and receive. Podania i przyjęcia. (10 mins)

4. Pass and receive. Podania i przyjęcia.

Player A shouts a number 1-4 and Player B has to control the ball to that cone. Zawodnik A mówi nr od 1-4 i Zawodnik B przymuje piłkę na ten pachołek.

a) ins-ins. Wew-wew. 10x

b) out-ins. Zew-wew. 10x


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button