Football/Soccer Session (Beginner): 14.10.07 U5. (Start Time: 2014-10-07 14:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Whole session. Cały trening.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Whole session. Cały trening.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Whole session. Cały trening.

Whole session. Cały trening. (50 mins)

1. Tag. Berek.

2. Dribbling. Prowadzenie piłki.

a) bells. Moja Twoja.

b) 1 hand on the ground. 1 ręką na ziemi.

c) 2 hand on ground. Oburącz na ziemi

d) bouncing. Na kozioł.

3. Passing in pairs. Podania w dwójkach.

a) 1 arm. 1 ręka.

b) 2 hands. Oburącz.

c) bounce. Z kozłem.

4. Controling a high ball with foot. Przyjęcia górnej piłki stopą.

5. Dribbling maze. Prowadzenie piłki w labiryncie.

1st to dribble through all the goals and finish with ball under control where he started. 2x. If it's a draw the fastest time wins. Pierwszy, który przeprowadzi piłkę przez wszystkie bramki i wróci z piłką pod kontrolą tam, gdzie zaczął. 2x. W przypadku remisu najszybszy czas wygrywa.

6. 2v2 game in the above pitch w/o the middle goal. 2v2 na powyższym boisku bez środkowej bramki.


To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button