Football/Soccer Session (Moderate): 15.09.15 (Start Time: 2015-09-15 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) in 2s and 3s

b) Run-carioca-run. Bieg-przeplatanka-bieg

90''

5 steps change. Zmiana co pięć kroków.

c) Passing and receiving in groups of five. Podania i przyjęcia w piątkach.

The Players work in groups of five over half a pitch (55x65m). They cannot pass the ball back to the Player, who gave them the ball. After five passes the Player with the ball has to juggle it four times and volley it to another Player who has to control the ball and start again. Dzielimy Zawodników na piątki i grają na pół boiska (55x65m). Nie mogą podać do Zawodnika, który podał Im piłkę. Po pięciu podaniach, Zawodnik z piłką wykonuje cztery żonglerki i podaje wolejem do innego Zawodnika.

Variations. Inne warianty:

- increase or decrease keep ups. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby żonglerek,

- volley inside of foot. Wolej wewnętrzną częścią stopy,

- thigh. Wolej udem,

- half volley. Pół wolej.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Square run. Bieg po kwadracie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Square run. Bieg po kwadracie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Square run. Bieg po kwadracie.

Square run. Bieg po kwadracie. (10 mins)

2. Square run. Bieg po kwadracie.

3x4

a) F, F, F, F. P, P, P, P.

b) F, S, F, S. P, B, P, B.

c) F, B, F, B. P, T, P, T.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2.

Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2. (10 mins)

3. Rondo 3v3+2 in corners. Dziadek 3v3+2 w rogach (10')

18m square. 4x2'

Possession game. The Yellows cannot be tackled and play 2 touch. Na utrzymanie. Nie można zabierać żółtym piłkę. Grają Oni na 2 kontakty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9. (15 mins)

4. Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9 (15')

Two 10y zones each sides. Attacking team has to occupy every zone in the 1st phase. Once the ball reaches the end zone Players play where they want to. Dwa 10 jardowe strefy po obu bokach. Drużyna w posiadaniu piłki musi zajmować każdą strefę w pierwszej fazie rozegrania. W momencie wprowadzenia piłki do końcowej strefie gramy dowolnie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v2 and 3v2+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v2 and 3v2+1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v2 and 3v2+1.

1v2 and 3v2+1. (35 mins)

5. 1v2 and 3v2+1 (15')

Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi podaniami.

R plays 1v2. If the B win the ball they play a quick pass to the front three, who have 10s to score against 2 R plus the R who lost possession. C gra 1v2, jeśli N odzyskają piłkę to szybko podają do trójki Napastników, którzy mają 10s, żeby strzelić bramkę przeciwko 2 C plus Zawodnika, który stracił piłkę.

6. Matys powroty (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button