Football/Soccer Session (Beginner): 15.06.12 UKS12 Indywidualny 06. (Start Time: 2015-06-12 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Slalom.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Slalom. (10 mins)

1. Slalom (10')

a) ins 2 touch and ins 1 touch. Wew na 2 kontakty i wew na 1,

b) out 2 touch and out 1 touch. Zew na 2 kontakty i zew na 1,

c) ins out L, ins out R. Wew zew L, wew zew P,

d) stop, roll, pass. Stop, przetaczanie, podanie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in a triangle. Podania po trójkącie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in a triangle. Podania po trójkącie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing in a triangle. Podania po trójkącie.

Passing in a triangle. Podania po trójkącie. (20 mins)

2. Passing in a triangle. Podania po trójkącie (10')

a) R/R. P/P.

b) L/L. L/L.

c) R/L. P/L.

d) L/R. L/P.

3. Dribbling techniques. Techniki prowadzenia piłki (10')

a) 1/2/3/miss. 1/2/3/nad.

b) 1/2/sole. 1/2/podeszwa.

c) Ins/outs. Wew/zew.

d) Ins-outs L/Ins-outs R. Wew-zew L/Wew-zew P.

e) Ins/outs/sole. Wew/zew/podeszwa.

f) sole/sole/step over. Podeszwa/podeszwa/nad piłką.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 around square. 2 razy do okoła kwadratu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 around square. 2 razy do okoła kwadratu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 around square. 2 razy do okoła kwadratu.

2 around square. 2 razy do okoła kwadratu. (15 mins)

4. 2 around square. 2 razy do okoła kwadratu (15')

a) 2 times around the square. W koło 2 razy

b) there and back. Do połowy i z powrotem


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki w ruchu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki w ruchu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Przyjęcie piłki w ruchu.

Przyjęcie piłki w ruchu. (10 mins)

5. Przyjęcie piłki w ruchu (10')

Czterech Zawodników stoi zajmują 2 pachołki ustawionych po skosie. Zawodnik A, który ma piłkę dostaje sygnał wizualny od Zawodnika B, który stoi w górnej prawej stronie boiska i podaje Mu piłkę równoległą do linii końcowej w kierunku niezajmowanego pachołka. Podanie trzeba zagrać z odpowiednią siłą, żeby Zawodnik B ją przyjął w odpowiednim czasie. Zawodnik B podaje piłkę do Zawodnika C, który wykonuje to samo z Zawodnikiem D, co Zawodnik A z Zawodnikiem B. Zawodnik A idzie za Zawodnikiem D i Zawodnik B idzie za Zawodnikiem C.

6. 3v3 mini piłka nożna


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 from side. 1v1 z boku.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 from side. 1v1 z boku.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1v1 from side. 1v1 z boku.

1v1 from side. 1v1 z boku. (10 mins)

6. 1v1 from side. 1v1 z boku (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button