Hockey Session (Under 16s): Współdziałanie taktyczne w strefie 22 i PS cz.3

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Krzysztof Rachwalski, Adult Member

Profile Summary

Krzysztof Rachwalski
Name: Krzysztof Rachwalski
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 6 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey
Hockey Session Plan Drill (Colour): 1v1 w bocznych sektorach strefy 22

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): 1v1 w bocznych sektorach strefy 22
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): 1v1 w bocznych sektorach strefy 22

1v1 w bocznych sektorach strefy 22 (20 mins)

Założenia:

- wykorzystanie self-pass,organizacja gry defensywnej przy SFG, doskonalenie 1x1 w ofensywie i defensywie.

Struktura:

Zawodnicy A i B ustawieni na linii 22. Akcję rozpoczyna zawodnik znajdujący się bliżej linii bocznej, który dobiega do rozrzuconych piłek. W tym samym czasie obrońca B zajmuje pozycję defensywną. Po zakończeniu akcji 1x1 z prawej strony analogiczna sytuacja ma miejsce po przeciwnej stronie strefy.

Punkty kluczowe:

- zwróć uwagę aby zawodnik ataku A przed wznowieniem akcji ustawił piłkę na linii, a obrońca B zachował dystans 5 metrów od piłki

- z prawej strony obrońca nie pozwala wprowadzić piłki do PS od linii końcowej

- z lewej strony napastnik nie może dostać się z piłką do środka

- ochrona nóg w PS


Hockey Session Plan Drill (Colour): 1x2 w bocznych sektorach strefy 22

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): 1x2 w bocznych sektorach strefy 22
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): 1x2 w bocznych sektorach strefy 22

1x2 w bocznych sektorach strefy 22 (20 mins)

Struktura:

Sytuacja rozpoczyna się tak samo jak w ćwiczeniu 1v1. Dwóch obrońców B i C współdziała w celu odebrania piłki atakującemu A. W momencie odebrania piłki następuje zamiana ról i powstaje sytuacja 2x1.(obrońcy atakują - napastnik broni). Jeżeli piłka zostanie przejęta w PS to aby nastąpiło ponowienie ataku musi ona zostać wyprowadzona za półkole przerywane.

Punkty kluczowe:

- pierwszy z obrońców daje presję, drugi asekuruje

- asekurujący ustawia się ( w zależności od sytuacji )za lewą nogą pierwszego obrońcy lub na przedłużeniu jego forhendu.

- zwróć uwagę na odpowiedni dystans między współdziałającymi obrońcami (tak aby nie powstała sytuacja 2 razy 1v1)

Modyfikacje:

- celem szybkiego działania po przechwycie piłki, można wprowadzić dodatkowego obrońcę (np. startującego z odległość 5 m od linii 22), który wraca do defensywy i tworzy układ równowagi.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button