Football/Soccer Session (Moderate): Dve dvojice vo štvorci - 1

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1a

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1a
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1a

Dve dvojice vo štvorci - 1a

Dvojica č.1  - hráč A1 a A2

Dvojica č.2  - hráč B1 a B2

 

Základné rozostavenie hráčov:

A1 – méta K1 + lopta

A2 – méta K2

B1 – v strede štvorca

B2 – medzi métami K3 a K4

 

 

- Hráč A1 stojaci pri méte K1 prihráva (1) hráčovi A2 pri méte K2

- Hráč A2 prihráva (2) späť hráčovi A1

- Súčasne s prihrávkou (2) hráč B1 stojaci v strede štvorca odbieha (2a) do priestoru medzi métami K2-K4 a hráč B2 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (2b) na métu K3

-  Hráč A1 z méty K1 prihráva (3) hráčovi B2 na métu K3

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1b

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1b
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1b

Dve dvojice vo štvorci - 1b

- Hráč A2 z méty K2 odbieha (3a) do strdu štvorca, hráč A1 z méty K1 (3b) do priestoru medzi métami K1-K2 a hráč B1 z priestoru medzi métami K2-K4 (3b) na métu K4

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1c

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1c
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1c

Dve dvojice vo štvorci - 1c

- Hráč B2 na méte K3 prihráva (4) hráčovi A2 do stredu štvorca

- Hráč A2 zo stredu štvorca prihráva (5) hráčovi B1 na métu K4

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1d

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1d
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1d

Dve dvojice vo štvorci - 1d

- Hráč B1 na méte K4 prihráva (6) hráčovi B2 pri méte K3

- Hráč B2 prihráva (7) späť hráčovi B1

- Súčasne s prihrávkou (7) hráč A2 stojaci v strede štvorca odbieha (7a) do priestoru medzi métami K1-K3 a hráč A1 stojaci medzi métami K1-K2 odbieha (7b) na métu K2

- Hráč B1 z méty K4 prihráva (8) hráčovi A1 na métu K2

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1e

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1e
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1e

Dve dvojice vo štvorci - 1e

-  Hráč B2 z méty K3 odbieha (8a) do stredu štvorca, hráč B1 z méty K4 (8b) do priestoru medzi métami K3-K4 a hráč A2 z priestoru medzi métami K1-K3 (8b) na métu K1

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1f

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1f
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1f

Dve dvojice vo štvorci - 1f

- Hráč A1 na méte K2 prihráva (9) hráčovi B2 do stredu švorca

- Hráč B2 v strede štvorca prihráva (10) hráčovi A2 na métu K1

 


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1g

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1g
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dve dvojice vo štvorci - 1g

Dve dvojice vo štvorci - 1g

- Hráč A2 z méty K1 prihráva (11) hráčovi A1 pri méte K2

- Hráč A1 prihráva (12) späť hráčovi A2

-  Súčasne s prihrávkou (12) hráč B2 stojaci v strede štvorca odbieha (12a) do priestoru medzi métami K2-K4 a hráč B1 stojaci medzi métami K3-K4 odbieha (12b) na métu K4

-  Hráč A2 z méty K1 prihráva (13) hráčovi B1 na métu K3

 


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button