Football/Soccer Session (Moderate): 03.27.14 (Start Time: 2014-03-27 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (25 mins)

1. WARM UP (15')

2. AGILITY (5')

a) side on 4x

b) forward 4x

3. PASS DRILL (5')

1. ROZGRZEWKA (15')

2. ZWINNOŚĆ (5')

a) bokiem 4x

b) przodem 4x

3. PODANIA (5')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing. Pressing.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing. Pressing.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pressing. Pressing.

Pressing. Pressing. (20 mins)

4. Tactics (55')

a) Pressing 15'. SC splits the 2 CB. RM waits for the ball to be played to the LB, then the whole team presses:

- RM presses the LB

- AM presses the CM

- LM presses the othe CM

- CM (the closest) looks to either cover the back 4 or for opportunities to double up.

- CM (the furthest away) stays central

- RB presses the LM

- LB and CBs shuffle across

If the ball is played into the CM the AM and RM double up on him (the closest CM can help aswell). The SC makes sure the ball isnt played back to the CB and the LM makes sure the other CB or RB dont get the ball. The CM further away looks after the other CM.

If we win the ball high up the pitch we try to finish ASAP

b) Deep free kicks (5')

4. Taktyka (55')

a) Pressing 15'. N odcina 2 ŚO. PP czeka, aż piłkę dostanie LB. W tym momencie wszyscy pressują:

- PP pressuje LO

- OP pilnuje ŚP bliżej piłki

- LP wchodzi do środka i skupia się na ŚP

- ŚP (ten bliższy) odcina N lub szuka okazji do podwojenia, potrojenia

- ŚP (ten dalszy) schodzi do środka

- PO pilnuje LP

- LO i ŚOcy przechodzą o jednego

Jeśli piłka zagrana jest do ŚP, OP i PP podwajają krycie (może też podejść bliższy ŚP, w celu potrojenia). N odcina piłkę powrotną do ŚO. LP skupia się na drugiego ŚO i PO. Nasz dalszy ŚP pilnuje drugiego ŚP.

Jeśli odzyskamy piłkę wysoko, jak najszybciej kończymy akcję

b) Rzut wolny z okolic koła 5'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenia piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenia piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Playing out from the back. Wyprowadzenia piłki.

Playing out from the back. Wyprowadzenia piłki. (15 mins)

c) playing out from the back 15'

c) wyprowadzenie piłki 15'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Set plays. Stałe fragmenty gry.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Set plays. Stałe fragmenty gry.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Set plays. Stałe fragmenty gry.

Set plays. Stałe fragmenty gry. (30 mins)

d) set plays 20'

- free kicks with wall 5'

- free kicks from out wide 5'

- corner block 5'

- corner shot 5'

5. Game (10')

d) stałe fragmenty gry (20')

- wolny z murem

- wolny z boku "16"

- rożny z wyblokiem

- rożny ze strzałem

5. Gra (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button