Football/Soccer Session (Moderate): 15.08.25 (Start Time: 2015-08-25 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Two grids together. Dwa pola razem.

Two grids together. Dwa pola razem. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) move freely. Ruszamy się w polu dowolnie,

b) box drill. Kwadrat

5m jog, 10m sprint, 10m shuffle, 10m back, 10m shuffle. 5m trucht, 10m sprint, 10m bokiem, 10m tyłem, 10m bokiem,

c) Two grids together. Dwa pola razem.

Two Teams play in two 20m squares, which are joined together. On the coaches signal they change square, but before they pass a ball they have to run round the end cones. All previous variations can be used. Dwa Zespoły grają w dwóch przyległych kwadratach o bokach 20m. Na sygnał Trenera zmieniają kwadrat, ale zanim mogą podać piłkę muszą obiec końcowe pachołki. Inne warianty z poprzednich ćwiczeń można tu zastosować.

Variation. Inny wariant:

Players run round the end cones of their own square and then into the other grid. Zawodnicy obiegają końcowe pachołki ze swojego pola i dopiero wbiegają do drugiego kwadratu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 90 round and cut. 90 stopni w koło i przed.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 90 round and cut. 90 stopni w koło i przed.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 90 round and cut. 90 stopni w koło i przed.

90 round and cut. 90 stopni w koło i przed. (15 mins)

2. Agility. Zwinność (15')

a) Ladder Drills. Drabinka

Cha-cha-cha. 3 zew, 2 wew,

b) 90 round and cut. 90 stopni w koło i przed.

- round. W koło.

2x4

- cut. Przed.

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3

Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (10 mins)

3. Rondo 3v3+3. Dziadek 3v3+3 (10')

3x2'+1' odpoczynku.

3v3 in the middle plus one team who supports attacker and have 2 touches. 3v3 w środku plus jedna Drużyna, która pomaga Drużynie w ataku i grają na 2 kontakty.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra 59. 10v2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra 59. 10v2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra 59. 10v2

Gra 59. 10v2 (45 mins)

4. Gra 59. 10v2 (25')

6x3'+1' odpoczynku

Gra na 2 kontakty. Po podaniu Zawodnik obiega pachołek.

2x przodem bieg,

2x tyłem,

2x przodem i skoki nad pachołkiem.

5. Tactics. Taktyka (20')

Playing out from the back. Wyprowadzenie piłki.

1st phase vs 2SC. Pierwsza faza przeciwko 2N,

2nd phase vs back 4 and 2 CM. Druga faza przeciwko 4O i 2 ŚP.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button