Football/Soccer Session (Moderate): 15.05.12 U13 (Start Time: 2015-05-12 16:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Drill. Szybkość.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Drill. Szybkość.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quickness Drill. Szybkość.

Quickness Drill. Szybkość. (40 mins)

1. Marc 11+ (25')

2. Physical. Przygotowanie fizyczne (15')

a) Quickness. Szybkość.

4x30''

Run between cones. Bieg pomiędzy pachołkami.

1- jog. Trucht,

2- 75%,

3- sprint.

b) Ladder drills. Drabinka.

- hops, jumps, hop jump. Skoki 1 noga, obunóż i na przemian,

- Billy. Na 4.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 team game. Dziadek na 3 Zespoły.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 team game. Dziadek na 3 Zespoły.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 team game. Dziadek na 3 Zespoły.

3 team game. Dziadek na 3 Zespoły. (15 mins)

3. 3 team game. 2 teams v 1 team (15')

Team which loses the ball then defends. Drużyna, która straci piłkę broni.

a) each team 2' in the middle. Każda Drużyna 2' w środku,

b) turnover. Gra ciągła.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie 4v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie 4v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Główkowanie 4v2.

Główkowanie 4v2. (25 mins)

4. Główkowanie 4v2 (25')

Dzielimy boisko na trzy części. Strefy boczne mają 10m szerokości, a środkowa 25m. Drużyny składają się z czterech Graczy. Jeden z Zawodników powinien znajdować się w lewej strefie boiska, drugi w prawej, a dwóch Zawodników w centralnej części. Napastnicy środkowi podają piłkę do bocznego Napastnika, który ma maksymalnie trzy kontakty z piłką i prowadzi piłkę w kierunku bramki Przeciwnika, któremu pierwotnie nikt nie przeszkadza. W momencie, kiedy osiągnie wysokość pola karnego wrzuca piłkę do Napastników, który muszą trzymać odpowiednią głębię ataku. Pilnuje Ich dwóch Obrońców ze środkowe strefy. Na początek nie gramy z Bramkarzami, żeby ułatwić zdobywanie bramki głową. Żaden Zawodnik nie może opuścić swojej strefy. Jeśli Obrońcy przechwycą piłkę podają do swojego Skrzydłowego i atakują drugą bramkę. Gramy 4x5’ i każdy Zawodnik musi zagrać na każdej z trzech możliwych pozycji.

Inne warianty:

Gry 1-4 używamy, jeśli ww. gra jest za trudna. Gry 5-8, jeśli opanowali ww. grę.

1.Gramy bez Obrońców. Każda Drużyna jest w posiadaniu piłki.

2.W momencie, kiedy skuteczność Napastników jest wysoka gramy jedną piłką. Bronić może tylko jeden Obrońca w środku.

3.Tj. 2 tylko Obrońca broni na linii bramkowej, jako Bramkarz.

4.Dwójka środkowych Obrońców grają dowolnie w obronie. Tzn., że jeden z Nich może wejść na linię bramkową i grać, jako Bramkarz lub bronią normalnie, jako Obrońcy.

5.Gramy z dwoma neutralnymi Bramkarzami.

6.Skrzydłowi mogą piłkę wrzucić lub oddać strzał na bramkę ze swojej strefy.

7.Skrzydłowy, który nie wrzuca piłkę może dołączyć do dwójki Napastników robiąc przewagę 3v2. Zwrócić uwagę, żeby była zachowana odpowiednia głębia ataku!!

8.Gra dowolna, ale liczymy tylko bramki zdobyte głową.

Efektywne pytania:

Jakie są zadania Zawodnika, którzy wrzuca piłkę?

- Powinni być w stanie dokładnie wrzucić piłkę w odległości ok 8-10m od bramki, który utrudnia pracę Bramkarzowi. Oczywiście w zależności od sytuacji na boisku podanie z boku można urozmaicać.

- Wrzucenie piłki z większą prędkością i niższą trajektorią jest trudniejsze do obrony niż lekkie i wysokie podania.

Co powinni wziąć pod uwagę Zawodnicy, którzy oddają strzał głową? Przed oddanie strzału głową Zawodnicy powinni wziąć pod uwagę prędkość i lot piłki, trajektoria i możliwe miejsce, gdzie może piłka spaść. Każdy błąd w optyczno-motorycznej ocenie lotu może wpłynąć na podjęcie złej decyzji i na złe wykonanie uderzenie głową. Napastnik powinien nabiegać na piłkę, kiedy tylko jest to możliwe. Strzał z głowy będzie wtedy mocniejszy. Zawodnik powinien nauczyć się, w jaki sposób uzyskać optymalną pozycją w polu karnym i w jaki sposób technicznie prawidłowo wykonać strzał z głowy.

Cele ćwiczenia:

- Nauka dośrodkowania piłki.

- Nabywanie doświadczenia z główkowaniem piłki.

- Nauka wywalczenia lub po prostu ustawienia się w optymalnej pozycji do oddania uderzenia na bramkę i nauka prawidłowego uderzenia piłki.

- Nauka nabieganie na piłkę w celu mocniejszego uderzenia.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button