Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.01 (Start Time: 2015-10-01 17:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) there and back 20. W tą i z powrotem 20m,

b) F-B-F-Turn. P-T-P-zwrot.

5 steps. Pięć kroków.

c) 1-2’s in two squares. Podania bez przyjęcia w dwóch kwadratach.

We set up two 20m squares. Players are divided into groups of five, with one ball in each group. We number the players 1 to 5. Players pass and move at random until the coach shouts “1”. Number one gets the ball and proceeds to play 1-2’s with the rest of the group and in order. As soon as the Players pass back to number one, they sprint into the other grid. When number one finishes, he dribbles at speed to the parallel grid. The players continue to pass at random until the coach calls out “2”. It is vital players use the space in the grid when not in possession. Ustawiamy dwa kwadraty o bokach 20m. Dzielimy Zawodników na grupy pięcioosobowe. Na każdą grupę jedna piłka. Numerujemy Zawodników od 1 do 5. Zawodnicy dowolnie podają i przyjmują piłkę w polu do momentu komendy „1”. Jedynka wtedy gra bez przyjęcia z każdym Partnerem po kolei. Po oddaniu piłki Jedynce każdy Zawodnik wykonuje sprint do drugiego pola i tam dalej truchta. W momencie, kiedy „1” kończy drybluje szybko piłkę do pola, gdzie Znajdują się pozostali Zawodnicy. Tam dowolnie podają piłkę do momentu komendy „2”. Niezwykle ważne jest, żeby Zawodnicy bez piłki szukali wolnego pola.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Tic-tac-toe.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Tic-tac-toe.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Tic-tac-toe.

Tic-tac-toe. (15 mins)

2. Agility. Zwinność (15')

a) Dot. Kropki 1-2-1-5-1-2-1-5 SL x6

b) tic-tac-toe

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique Dribbling Circuit. Obwód Dryblingów.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique Dribbling Circuit. Obwód Dryblingów.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Technique Dribbling Circuit. Obwód Dryblingów.

Technique Dribbling Circuit. Obwód Dryblingów. (30 mins)

3. Technique Dribbling Circuit. Obwód Dryblingów (30')

4x4' + 2' odpoczynku

a and c 1x

b and d 30''/30''


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona.

11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona. (20 mins)

4. 11v11 Deep defending. 11v11 Głęboka Obrona (20')

Zwrócić uwagę na auty!!

Reds win 1 point for getting the ball behind the line and 2 points for scoring. Czerwoni wygrywają punkt za odzyskanie piłki za linią na kole i 2 punkty za zdobycie bramki.

Blues win 1 point for 5 passes behind the line and 2 points for scoring. Niebiescy zdobywają punkt za pięć podań w obronnej strefie Czerwonych i 2 punkty za zdobycie bramki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button