Football/Soccer Session (Moderate): KY THUAT CA NHAN (Start Time: 2017-11-07 15:00:00)

Profile Summary

PHUONG NAM DANG
Name: PHUONG NAM DANG
City: HA NOI
Country: Viet Nam
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

U13 Viettel 2017 - TUẤN 46 TỪ 13/11 ĐẾN 19/11.

THỨ 4: Chiều: 15h30 - 17h30

Nội dung: Chuyền kiểm soát bóng

Quân số: 20 cầu thủ + 2 TM ( MINH TM chấn thương); Sân 5; Dụng cụ: Bóng, marker, côn cao, cọc luồn;Thời gian: 90'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 1 Create Video:

Screen 1 (20 mins)

I. Khởi động: 20'

Tổ chức: 6v2:

Yêu Cầu: Chuyền - Kiểm soát - Hỗ trợ - Linh hoạt- Nhanh nhẹn.

II. Drill 1

Tổ chức:

+ Dẫn ziczac- thay đổi tốc độ - chuyền điểm rơi vào CM nhỏ : 8'(2')

Yêu cầu:

+ Cảm giác bóng, dẫn bóng quan sát. Thay đổi tốc độ khi dẫn bóng

+ Chuyền chính xác. Người nhận quan sát, tầm nhìn, tư thế, chạy đá, chân trụ, điểm tiếp xúc bóng, vung chân lăng, kết thúc.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2 Create Video:

Screen 2 (30 mins)

III. Drill 2

Tổ chức:

+ Chuyền chạy phối hợp nhận bóng dẫn ziczac sút CM : 8'(2')

Yêu cầu:

+ Cảm giác bóng, dẫn bóng quan sát. Thay đổi tốc độ khi dẫn bóng

+ Chuyền chính xác vào khoảng trống. Người nhận quan sát, tầm nhìn, tư thế, vị trí tốt nhất, chạm đầu tiên.

+ Dẫn bóng zic zac, trọng tâm thấp, đổi hướng liên tục, bóng gần chân.

+ Vượt qua hàng cọc, đẩy bóng thuận lợi để dứt điểm sệt vào 2 góc cầu môn.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3 Create Video:

Screen 3 (30 mins)

IV. Drill 3

Tổ chức: + Chuyền chạy phối hợp nhận bóng, chuyền điểm rơi vào khoảng trống sau hàng rào, đồng đội nhận sút cầu môn : 8'(2') x 2 lần Duy trì mạch 150- 160l/phút

Yêu cầu:

1. Cảm giác bóng, dẫn bóng quan sát. Thay đổi tốc độ khi dẫn bóng

+ Chuyền chính xác, lực căng, người nhận trả chính xác, di chuyển khoảng trống ngay

2. Trước khi nhận bóng quan sát, chạm đầu tiên tốt để chuyền ngay điểm rơi vào khoảng trống sau lưng hàng rào.

3. + Di chuyển trước khi đồng đọi chuyền, quan sát để có tư thế, vị trí nhận bóng hợp lý, chạm đầu tốt để dứt điểm căng sệt vào 2 góc ngay.

4. + Nâng cao: Di chuyển trước khi đồng đọi chuyền, quan sát để có tư thế, vị trí nhận bóng hợp lý để voley ngay


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shaded Pitch Area

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button