Football/Soccer Session (Beginner): Training 1 Steven en Dennis B

Club Logo

Edu-Club: TSM Academy

Dennis Been (SA), Adult Member

Profile Summary

Dennis Been (SA)
Name: Dennis Been (SA)
City: Amersfoort
Country: Netherlands
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warming-up

Warming-up

Doel: Warming-up (VC)

Coachpunten: Uitvoering verschillende bewegingen moet goed zijn.

Let op verschillende zaken bij de verschillende bewegingen:

Tic-tac: Bal vlak voor je houden, met het voorste gedeelte van de voet de bal raken, op de voorvoeten staan, over de bal kijken.

Step-on: Met het voorste gedeelte van de zool de bal raken, op de voorvoeten staan, over de bal kijken, er staat elke keer maar een voet op de grond (mocht dit niet lukken dan eerst eventueel tussenstap laten maken).

Dribbelen: Met de wreef, voet bijna verticaal houden, bal kort bij houden door zachtjes aan te tikken (10 keer aanraken voordat ik aan de overkant ben), over de bal kijken.

Opbouw/Variatie: Alle spelers door het grote vierkant laten dribbelen, op 1 linkervoet op de bal, op 2 rechtervoet op de bal, 3 linkerknie op de bal, op 4 rechterknie op de bal, op 5 hoofd op de bal. Vervolgens bij namen bepaalde actie (bijv. Tom is rechtervoet op de bal etc.)

Daarna alle spelers in hun eigen vierkant laten staan, verschillende VC oefeningen laten doen:

Tic-tac, step-on, dribbelen van ene kant van het vierkant naar de andere kant.

Kleine vierkanten van 6 x 6 m

12 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 1

Intro 1

Doel: Introduceren van de beweging met weinig weerstand

Coachpunten: Dribbelen met de wreef, met hetzelfde been dribbelen, als de kapbeweging wordt uitgevoerd, kappen met het ene been, meenemen met het andere been, over de bal heen kijken, bal kort bijhouden, versnellen na het uitvoeren van de beweging, bal niet onder het lichaam houden na de kapbeweging, maar in de loop kappen, kapbeweging inzetten voor de pion.

Opbouw/Variatie: Spelers dribbelen op, voor de pion de kapbeweging uitvoeren. Eerst met links, dan met rechts.

Beweging: Inside Cut (kapbeweging binnenkantvoet)

Stap 1: Dribbel op met rechts

Stap 2: Standbeen schuinvoor de bal zetten

Stap 3: Doe alsof je schiet

Stap 4: Ipv schieten, kap ik de bal af (in de loop) met binnenkantvoet in de richting waar ik vandaan kom

Stap 5: Neem de bal mee met het andere been, in dit geval links

Stap 6: Versnel

Hoedjes vanuit warming-up kunnen gedeeltelijk blijven staan, in het midden vier blauwe pionnen toevoegen.

12 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Intro 2

Intro 2

Doel: Introduceren van de beweging met iets meer weerstand

Coachpunten: Dribbelen met de wreef, met hetzelfde been dribbelen, als de kapbeweging wordt uitgevoerd, kappen met het ene been, meenemen met het andere been, over de bal heen kijken, bal kort bijhouden, bal niet onder het lichaam houden na de kap, maar in de loop kappen, kapbeweging inzetten voor de pion, volgende speler strak aanspelen met binnenkantvoet, lichaam over de bal.

Opbouw/Variatie: Spelers dribbelen op, voor de pion de kapbeweging uitvoeren, vervolgens de volgende speler inpassen etc.

Variatie: Alle spelers een bal, na de kapbeweging, scoren op de kleine goal (over de grond).

Groep 1 en 4 met rechts, 2 en 3 met links. Wisselen na verloop van tijd. Eerste gedeelte iedereen met hetzelfde been (dus ook aan dezelfde kant van pion starten).

Hoedjes vanuit intro 1 kunnen blijven staan, twee blauwe hoedjes weghalen.

Eerst 4 ballen, later 12 ballen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Spelvorm

Spelvorm

Doel:

Coachpunten:

Opbouw/Variatie:


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Duelvorm

Duelvorm

Doel:

Coachpunten:

Opbouw/Variatie:


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wedstrijdvorm

Wedstrijdvorm

Doel:

Coachpunten:

Opbouw/Variatie:


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rolverdeling

Rolverdeling

Voorstel rolverdeling

Dennis B opent en start de warming-up

Steven intro 1

Dennis B intro 2

Steven spelvorm

Dennis B duelvorm

Steven wedstrijdvorm

Steven afsluiting

Vul bij uitleg waar nodig is aan (en bij opening/afsluiting), maar doe dit pas als de ander klaar is, anders sta je door elkaar heen te praten. Als je wat ziet tijdens de vorm geef het aan, leg het stil (dit kan ook in overleg).

Verdeel je beide over het veld.

Steven, misschien kan je de spel en duelvorm in een organisatie proberen te maken, dat we niet te veel hoedjes hoeft te verplaatsen. In de warming-up en intro hoef je alleen af en toe hoedjes weg te halen of bij te voegen, dat is makkelijker dan verplaatsen.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button