Football/Soccer Session (Moderate): 04.24.14 (Start Time: 2014-04-24 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Warm up. Rozgrzewka (25 mins)

1. Warm up (15')

dribble into middle, pass and run into a free space

2. Agility (10')

- arrowhead 2x4

1. Rozgrzewka (15')

do środka ćwiczenie z piłką, podanie i wychodzimy na zewnątrz na wolny pachołek

2. Zwinność (10')

- strzała 2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2 touch and pass. Przyjęcia i podania.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

2 touch and pass. Przyjęcia i podania. (5 mins)

3. Passing and receiving (5')

a) control instep, pass instep

b) control outstep, pass instep

c) control instep, pass outstep

d) control L, pass R

e) control R, pass L

f) stop, roll, pass

g) control forward and drag behind leg

3. Podania i przyjęcia (5')

a) przyjęcie, podanie wew

b) zew , wew

c) wew , zew

d) P, L

e) L,P

f) zatrzymanie, przetaczanie i podanie

g) przyjęcie do przodu i 2 x za nogą


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 5v2. Dziadek 5v2

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 5v2. Dziadek 5v2 (10 mins)

4. Rondo 5v2 (10')

2 touch. The blues have to exchange a pass to get out

4. Dziadek 5v2 (10')

2 kontakty. Niebiescy muszą wymienić podanie, żeby wyjść z pola


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free your mate. Uwolnij kolegę

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free your mate. Uwolnij kolegę
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Free your mate. Uwolnij kolegę

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Free your mate. Uwolnij kolegę (55 mins)

5. Free your mate (10')

Pass to the outside to your teammate and it becomes 2v1. Try and get all teammates into the pitch and exchange 6 passes

6. Continiuos overloads (15')

1v0, 1v2, 3v2, 3v4 ect

7. Normal game (15')

5. Uwolnij Kolegę (10')

Zaczynamy 1v1 w środku. Podajemy do Kolegi na zewnątrz i gramy 2v1. Staramy się "uwolnić" wszystkich Kolegów i wymienić wtedy 6 podań w środku.

6. Przewaga (15')

1v0, 1v2, 3v2, 3v4 itd

7. Normalna gra (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button