Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.28 UKS SMS (Start Time: 2015-10-28 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) centre circle. W kole,

b) tag. Berek,

c) Directional Warm up. Three squares. Rozgrzewka kierunkowa. Trzy kwaraty.

Three 15x15m grids set up 40m apart. There are groups of 5, 6 and 7 Players in each grid with one ball. On the Coaches signal Players leave their ball and change squares. Trzy kwadraty 15x15m ustawione 40m od siebie. W każdym kwadracie od 5 do 7 Zawodników z jedną piłką. Na sygnał Trenera zmieniają swój kwadrat.

Variations. Inne warianty:

- players take the ball with them. Zawodnicy zabierają piłkę ze sobą,

- 4v1 the last Player is the Defender. 4v1, ostatni Zawodnik jest obrońcą,

- pass ball but remain in square. Podanie piłkę, ale zostają w kwadracie,

- pass ball clockwise and move the other way. Podanie piłkę zgodnie ze wskazówkami zegara i ruszają się w drugą stronę.

2. Agility. Zwinność (15')

a) Ladder Drills. Drabinka.

Lateral 1in

b) Star Dill with bear crawl. Gwiazda z pieskiem.

4x


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3. Dziadek 3v3.

Rondo 3v3. Dziadek 3v3. (35 mins)

3. Rondo 3v3. Dziadek (10')

20m square. 3x1'+1' odp

Man to man marking. Can only tackle designated Player. Krycie 1 na 1. Można odebrać piłkę tylko swojemy Przeciwnikowi.

4. Technique Tola. Technika Tola (25')

Passing and receiving. Podania i przyjęcia


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button