Football/Soccer Session (Moderate): 16.04.01 UKS SMS (Start Time: 2016-05-01 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka.

Warm up. Rozgrzewka. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Reds lead one way, Blues the other. Czerwoni prowadzą w jedną stronę, Niebiescy z powrotem,

b) staggered start. Przewracający start x6


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach. (10 mins)

c) Passing and receiving three teams. Podania i przyjęcia w trzech Zespołach.

In a 20m square three teams of six, with one on the outside, each Player with a ball, and two on the inside passing and moving using two balls. After a pass in the middle the Player runs to the outside man and plays a wall pass with him and returns to the middle. After 2min, change the outside group. W kwadracie 20m trzy Drużyny sześcioosobowe. Jedna Drużyna ustawia się na zewnątrz i każdy ma piłkę. W środku dwa Zespoły poruszają się i podają dowolnie z dwoma piłkami. Po podaniu w środku, Zawodnik biegnie do Zawodnika na zewnątrz, podaje z „klepki” i wraca do środka. Po 2min Zespół na zewnątrz wchodzi do środka.

Variations. Inne warianty:

- two touch with the outside Players. Na dwa kontakty z zewnętrznymi,

- volley back. Wolej,

- head back. Uderzenie głową,

- chest and volley. Klatka i wolej,

- pass to outside Player and run round him. Podanie do zewnętrznego i obieganie jego,

- toe touch/bells four times and pass back. Skip na piłce/moja-twoja cztery razy i podanie.

2. Ladder Drills. Drabinka (10')

2x6


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9.

Wingers and Full Backs in different lanes 9v9. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 9v9. (30 mins)

3. Wingers and Full Backs in different lanes. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach. (30')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Shooting Drills. Strzały.

Shooting Drills. Strzały. (20 mins)

4. Shooting Drills. Strzały (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button