Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.13 UKS SMS (Start Time: 2015-10-13 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing sequence. Podania sekwencja.

Passing sequence. Podania sekwencja. (50 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Box. Po kwadracie

Ćwiczenie 10m, trucht 10m

b) Box. Po kwadracie

75%

2x P/B/T/B

2x P/Prz/T/Prz

2x P/P/P/P

2x P/P/P/P inside

c) Passing sequence. Podania sekwencja.

Two teams in two squares and each Player is assigned a number. Pass in sequence. W dwóch kwadratach dwa Zespoły i każdemu Zawodnikowi przypisujemy numer. Podajemy po kolei 1 do 2 itd.

Variations. Inne warianty:

- two balls. Dwie piłki,

- no centre line. Teams mix. Bez środkowej linii. Drużyny się mieszają,

- once the last Player is reached, reverse order (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 etc.). Jak dojdzie do ostatniego Gracza to wracamy (1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4 etc.).

2. Dot Drills. Kropki (10')

DJ SL 8x8x10m

3. Technique. Technika (30')

a) long balls in 5m squares. Przerzuty w 5m kwadratach

b) shooting drill Tola. Strzelba Tola


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi pod.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi pod.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi pod.

Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi pod. (30 mins)

4. Preventing penetrations behind the last line of defense. Zabezpieczenie się przed dłuższymi podaniami za linią obrony (20')

10 passes=1point and can attack the goal. If the B win the ball, they try and pass it past the end line to one of the three attackers and play to goal. Po 10 podaniach=1pkt i mogą strzelić do dużej bramki. Jeśli N odzyskają piłkę próbują podać za linią końcową boiska do trójki Napastników i grają do dużej bramki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button