Football/Soccer Session (Moderate): 15.10.08 (Start Time: 2015-10-08 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s. Podania bez przyjęcia.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s. Podania bez przyjęcia.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 1-2’s. Podania bez przyjęcia.

1-2’s. Podania bez przyjęcia. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) normal. Wiejska,

b) run-shuffle-run-carioca-run-backwards-run-turn. Bieg-dostawny-bieg-przeplatanka-bieg-tylem-bieg-powrót.

c) 1-2’s. Podania bez przyjęcia.

In a 30m square the Reds have a ball each and play 1-2’s with the Blues. After one minute the roles reverse. W kwadracie 30m, każdy czerwony ma piłkę i grają bez przyjęcia z niebieskimi. Po minucie zamieniają się rolami.

Variations. Inne warianty:

- Reds run with the ball and throw it for Blues to head. Czerwoni biegną z piłką i rzucają niebieskim na głowę,

- as above, but Blues volley back. Jw., ale niebiescy odgrywają z wolejem.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Swerve development

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Swerve development
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Swerve development

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Swerve development (15 mins)

2. Agility. Zwinność (15')

a) Swerve development (10')

3x5 +30'' i 1' odpoczynku.

10 poles/25m/2-4m apart. 10 palików/25m/2-4m od siebie

b) X drill

3x4

- P/T/P/T,

- P/B/P/B,

- P/P/P/P.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1.

Rondo 3v3+1. Dziadek 3v3+1. (10 mins)

3. Rondo 3v3+2. Dziadek 3v3+2 (10')

20m square. 2x3+1'

Possession game. The Players behind the line cannot be tackled and play 2 touch. They also defend the line, when the rival team has the ball Na utrzymanie. Nie można zabierać piłkę Zawodnikom za polem. Grają Oni na 2 kontakty i również bronią linię, kiedy Ich Drużyna nie jest w posiadaniu piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 in three zones. 11v11 w trzech strefach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 in three zones. 11v11 w trzech strefach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 11v11 in three zones. 11v11 w trzech strefach.

11v11 in three zones. 11v11 w trzech strefach. (35 mins)

4. 11v11 in three zones. 11v11 w trzech strefach (20')

Anytime a player gains possession in one of the zones he must move tha ball out either by passing or dribbling it out. Jak czerwoni przejmą piłkę muszą wyprowadzić piłkę ze strefy podaniem lub za pomocą dryblingu. ZWRACAMY UWAGĘ NA AUTY I "5"

5. Pressing z głębokiej obrony (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button