Football/Soccer Session (Moderate): 17.10.05 (Start Time: 2017-10-05 20:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3

Take advantage of space behind the defence. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3 (20 mins)

1. Matys (20')

a) 1st part. Pierwsza część 7'

b) Take advantage of space behind the defence 3v3. Wykorzystać wolne pole za linią obrony 3v3 6'

3x1'1'

Teams try to score into the 5y goals outside the circle. Each goal is worth 1 point. Also Teams get a point for 6 passes. Zespoły strzelają z koła do bramek 5y. Każda bramka za 1pkt. Mozna również dostać punkt za 6 podań.

c) Agility. Zwinność 7'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 2v2+1. Pressing 2v2+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 2v2+1. Pressing 2v2+1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Force to play long 2v2+1. Pressing 2v2+1.

Force to play long 2v2+1. Pressing 2v2+1. (10 mins)

2. Force to play long 2v2+1. Pressing 2v2+1 (10')

2x2' + 2'

Start with a throw in. One pass between 2 Players and they can pass out of the area into a teammate. It becomes a 3v3 to big goal. There's 10s to finish. Zaczynamy od autu. Partnerzy muszą wymienić 1 podanie i wtedy mogą zagrać do Zawodnika za polem. Gramy wtedy 3v3 do dużej bramki. Mamy 10s, żeby zakończyć akcję.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4

Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony6v4 (20 mins)

3. Quick aggresive change from attack to defence 6v4. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony 6v4 (20')

5x2' + 2'

30x20m.

Teaching the players to quickly win the ball back. Nauka szybkiego odbioru po stracie piłki.

Reds get 1 point for every 10 passes or for passing into the Reds striker. Blues have 5s to score in either mini goal after winning the ball back. Czerwoni mają 1 pkt za każde 10 podań lub za podanie do N Czerwonego. Niebiescy mają 5s, żeby strzelić po przechwycie piłki.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8 exploiting space in midfield. 8v8 Szukanie miejsca w pomocy.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8 exploiting space in midfield. 8v8 Szukanie miejsca w pomocy.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v8 exploiting space in midfield. 8v8 Szukanie miejsca w pomocy.

8v8 exploiting space in midfield. 8v8 Szukanie miejsca w pomocy. (35 mins)

4. 8v8 exploiting space in midfield. 8v8 Szukanie miejsca w pomocy (20')

Ball beneath head height. Try and pass the ball forwards. If not play to someone who can play forward. 2 backwards passes in a row and Team lose possession. Play through the thirds and try to be in a free square to recieve the ball. Gramy na wysokość głowy. Zawsze staramy się grać do przodu. Jak nie jest to możliwe to gramy do kogoś kto może. 2 podania do tyłu pod rząd strata piłki. Gramy przez każdą część boiska i staramy się stać w wolnym kwadracie.

5. Game. Gra (15')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button