Football/Soccer Session (Moderate): 16.08.08 (Start Time: 2016-08-08 18:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7v3. Dziadek 7v3.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7v3. Dziadek 7v3.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo 7v3. Dziadek 7v3.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Keeping possession
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo 7v3. Dziadek 7v3. (30 mins)

1. MARC 11+

2. Rondo 7v3 Dziadek 7v3 (10')

Don't let the Reds play through the Blues. If we play from one side of the square to the other 1 point. From one side to the other through the middle Player 2 points. If the Blues win the ball they get 1 point for every pass after 2 passes. Każde podanie z jednego boku na drugi bok przez środek 1 punkt. Z boku przez środkowego Zawodnika 2 punkty. Niebiescy po odzyskaniu piłki mają 1 punkt za każde podanie powyżej dwóch.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.

Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony. (15 mins)

3. Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony (15')

6v4 and 3 mini goals. 30x20m. 10x

Work 10 times with full rest which counts after the Blues win the ball. If the Blues score a goal the Reds run hard 100y. If the Blues win the ball and get out of the square 50y or make a pass out of square 30y. Pracujemy 10x z pełnym wypoczynkiem. Gramy do moentu przechwytu Niebieskich. Jeśli strzelą do jedną z trzech bramek to Czerwoni biegną 100y, jeśli Niebiescy wyjdą z piłką za kwadrat 50y i jeśli zagrają piłkę poza kwadratem 30y.

Teaching the players to quickly win the ball back. Nauka szybkiego odbioru po stracie piłki.

Reds get 1 point for every 10 passes. Blues have 5s to score in either mini goal after winning the ball back. Czerwoni mają 1 pkt za każde 10 podań. Niebiescy mają 5s, żeby strzelić po przechwycie piłki


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Using the whole field 11v11. Wykorzystywanie całego boiska 11v11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Using the whole field 11v11. Wykorzystywanie całego boiska 11v11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Using the whole field 11v11. Wykorzystywanie całego boiska 11v11.

Using the whole field 11v11. Wykorzystywanie całego boiska 11v11. (30 mins)

4. Using the whole field 11v11. Wykorzystywanie całego boiska 11v11 (20')

When attacking a Player has to be in each sector. W ataku Zawodnik musi być w każdej strefie.

5. Throw ins. Auty (10')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button