Football/Soccer Session (Beginner): 01.31.14 U10 Individual training. Trening indywidualny U10 (Start Time: 2014-01-31 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Warm up. Rozgrzewka

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Warm up. Rozgrzewka (10 mins)

1. Players dribble in the rectangle but out of the circle by:

- bells (using insteps only)

- high knees on ball

- pull backs

- side rolls

On the coaches sygnal we dribble into the circle and using short sharp turns dribble inbetween each other.

1. Ćwiczymy w prostokącie, ale poza kółkiem:

- moja/twoja

- skip na piłce

- zabieramy podeszwą piłkę tyłem

- podeszwa bokiem

Na sygnał trenera wprowadzamy piłkę do środka i trzymając ją przy nodze, często zmieniamy kierunek.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Simple passing drill. Podania

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Simple passing drill. Podania
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Simple passing drill. Podania

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Simple passing drill. Podania (10 mins)

2. Passing and receiving

a) control R instep, pass R instep

b) control R outside, pass R instep

c) control R instep, pass R outside

d) control L instep, pass L instep

e) control L outside, pass L instep

f) control L instep, pass L outside.

2. Podania i przyjęcia.

a) przyjęcie P wew, podanie P wew

b) przyjęcie P zew, podanie P wew

c) przyjęcie P wew, podanie P zew

d) przyjęcie L wew, podanie L wew

e) przyjęcie L zew, podanie L wew

f) przyjęcie L wew, podanie L zew.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling. Prowadzenie piłki

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling. Prowadzenie piłki
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Dribbling. Prowadzenie piłki

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Dribbling. Prowadzenie piłki (10 mins)

3. Inside-inside. During rests juggling techniques

3. Wew-wew. W przerwach nauka żonglerek.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rondo. Dziadek.

Learning Objectives

Technical
Technical
Making triangles.
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Rondo. Dziadek. (10 mins)

4. Rondo 3v1.

4. Dziadek 3v1. Nakład na tworzenie trójkątów przy rozegraniu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+1 game. Gra 3v3+1.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+1 game. Gra 3v3+1.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3v3+1 game. Gra 3v3+1.

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

3v3+1 game. Gra 3v3+1. (20 mins)

5. 3v3+1 game with 1 touch finish.

5. 3v3+1, strzelamy z pierwszej piłki.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 1

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button