Football/Soccer Session (Moderate): 16.02.17 U14 (Start Time: 2016-02-17 14:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu. Create Video:

Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) normal. Wiejska,

b) stop for 2s, start 5 steps for 50m. Zatrzymywanie się na 2s, start 5 kroków przez 50m,

c) Passing and receiving on the move. Podania i przyjęcia piłki w ruchu.

Players work in a 30x20m area. Whilst moving they randomly pass the ball to each other. After passing the ball, Players should sprint into space after a pass. Zawodnicy poruszają się po polu o wymiarach 30x20m. Poruszając się po polu powinni podawać do siebie piłki. Nie ma z góry ustalone pary. Po podaniu, Zawodnik powinien wybiec na wolne pole.

Variations. Inne Warianty:

- receive with the inside. Przyjęcie wew. częścią stopy,

- receive with the outside. Przyjęcie zew. częścią stopy,

- receive with the back foot side on. Przyjęcie tylną stopą bokiem,

- two touch. Na dwa kontakty,

- one touch. Bez przyjęcia,

- dribble at pace before passing. Szybkie prowadzenie piłki i podanie,

- receive ins, pass outs. Przyjęcie wew., podanie zew,

- receive outs, pass ins. Przyjęcie zew., podanie wew,

- Players call out, who they’re passing to before receiving the ball. Zawodnicy mówią komu podają przed przyjęciem piłki,

- receive and pass right foot only. Przyjęcie i podanie prawą nogą,

- receive and pass left foot only. Przyjęcie i podanie lewą nogą,


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem. Create Video:

Forwards Run. Bieg Przodem. (20 mins)

2. Forward run. Bieg przodem (10')

- Run 10y stop for 2s, turn and sprint back.Bieg przodem, zatrzymanie się na 2s i powrót na początek. 2x4

- Ladder drills. Drabinka 6x

3. Rondo. Dziadek (10')

8v2 in a 8x8m square


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony. Create Video:

Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony. (30 mins)

4. Tactics and Technique. Taktyka i Technika (30')

a) Quick aggresive change from attack to defence. Szybkie, agresywne przejście z ataku do obrony (15')

6v4 and 3 mini goals. 30x20m.

Teaching the players to quickly win the ball back. Nauka szybkiego odbioru po stracie piłki.

Reds get 1 point for every 10 passes. Blues have 5s to score in either mini goal after winning the ball back. Czerwoni mają 1 pkt za każde 10 podań. Niebiescy mają 5s, żeby strzelić po przechwycie piłki

b) technika z Tolą 15'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4 Create Video:

Screen 4 (30 mins)

c) Keeper with good feet. Bramkarz z dobrymi nogami. Z Matysem

- If GK plays back to player who passes him the ball 1point. Jeśli Bramkarz odda piłkę Zawodnikowi, od którego dostał piłkę 1 punkt,

- GK switches 2 points. Bramkarz zmienia stronę 2 punkty.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button