Football/Soccer Session (Moderate): 21.04.02 (Start Time: 2021-04-02 16:15:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

1. Defending as a Team. Bronienie całym Zespołem.

a) Defending Deep. Baza.

b) Reference for the defensive block. Średni press.

2. Set pieces. SFG.

a) Corners. Rzuty rożne.

b) Free Kicks. Rzuty wolne.

c) Unconventional. Nieszablonowe.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Don't let them play through. Nie pozwalamy grać pomiędzy.

Base. Baza. (35 mins)

1. Match Warm up. Rozgrzewka meczowa (15')

a) Ogólnorozwój 3'

b) Ćwiczenie z podaniem 3'

c) Mobilizacja i aktywizacja 4'

d) N i BO na strzały. ŚO i ŚP albo gra 3v2+1 lub krótsze i dłuższe podania.


2. Sprints. Starty (5')

Kółko i krzyżyk starty.


3. Base. Baza (15')

- Make sure only 3 Players defend the lateral channel. Upewnić się, że tylko 3 Zawodników broni boczną strefę boiska.

- Work out a system, so we don't run too much defending deep. Ustalić, co zrobić, żeby było jak najmniej biegania w bazie?

Last 5mins normal game. Ostatnie 5min normalna gra:

- Don't let them dribble through the 2 small coned goals or pass between the 18 yard line between 2 Defenders. Nie pozwalamy przeprowadzić piłkę przez małe bramki, ani podać pomiędzy Obrońcami.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing Create Video:

Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing (60 mins)

4. Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressingu (15')

Why do we need a reference for the defensive block? Po co nam średni press? W jakim celu?

Always press the Player with the ball. Zawsze przeszkadzamy Zawodnika z piłką.

What should we do, to run as less as possible, but to always pressure the ball? Co musimy zrobić, żeby biec jak najmniej, ale żeby zawsze pressować piłkę?

When is the moment to press? Od której linii pressujemy?

Each goal is worth 2points. Reds win a point if they win the ball between their goal and the red line they win a point. If the Blues make 5 passes between the red line and the Red goal it also makes gets a point. Każda bramka 2 punkty. Czerwoni zdobywają punkt, jeśli wygrają piłkę między swoją bramką i czerwoną linią. Jeśli Niebiescy wymienią 5 podań w tej samej strefie też dostają 1 punkt.

5. Set pieces. SFG (20')

a) Corner. Rzut rożny.

Ten sam nabieg, ale tylko II i IV Zawodnik do głowy, pozostała 3 cofa.

b) Free Kick. Rzuty wolne.

Stawiamy na dokładność i powtarzalność.

6. Game. Gra (15')

7. Different Free Kicks and Corners. Inne Rzuty wolne i rożne (10')

Tylko zainteresowani.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button