Football/Soccer Session (Moderate): O10 - W37 (2)

Club Logo

Reseller-Club: Premier Users' Club

Mike van de Streek

Profile Summary

Mike van de Streek
Name: Mike van de Streek
City: Zwolle
Country: Netherlands
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H5 Schijn- en passeerbewegingen

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H5 Schijn- en passeerbewegingen
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H5 Schijn- en passeerbewegingen Create Video:

O10 - W37 (2) - H5 Schijn- en passeerbewegingen (15 mins)

Doelstelling:

- Het verbeteren van schijn- en passeerbewegingen

Oefeningen:

5.03 Uitvalstap

5.04 Zidane beweging als passeeractie

Organisatie:

- Veldgrootte 16x14m

- 4 blauwe pionnen, 4 witte pionnen, 1 rode pion

- Elke speler een bal

Verloop oefening:

- Spelers A dribbelen tegelijk naar de eerste witte pion waar zij de zidane uitvoeren

- Hierna dribbelen spelers A naar de rode pion, hier voeren zij de uitvalstap uit

- Nu kunnen spelers B beginnen, zij doen hetzelfde als spelers A

- Spelers A zijn ondertussen bij de laatste witte pion aangekomen en voeren hier weer een zidane uit

- Hierna sluit speler A achteraan in het rijtje

- De volgende speler A kan weer beginnen als spelers B de rode pion gepasseerd zijn, zij gaan over de blauwe pionnen

Wat valt er te halen:

- Per goede uitgevoerde zidane 1 punt en 1 punt voor elke uitgevoerde uitvalstap


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H6 Balaanname en traptechniek

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H6 Balaanname en traptechniek
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - W37 (2) - H6 Balaanname en traptechniek Create Video:

O10 - W37 (2) - H6 Balaanname en traptechniek (15 mins)

Doelstelling:

- Het verbeteren van de balaanname en traptechniek

Oefeningen:

6.00 Opbouw en verbeteren balaanname

6.00 Opbouw traptechniek binnenkant voet/wreeftrap

Organisatie:

- Veldgrootte 24x12m

- 4 blauwe pionnen, 4 witte pionnen

- Spelers A een bal

Verloop oefening:

- Speler A speelt speler B in

- Speler B draait de bal met links open achter de pion

- Speler B speelt de bal door naar speler C achter de pion

- Speler C draait open en speelt door naar speler D

- Speler D speelt door naar speler A en dan begint het weer opnieuw

- Focus ligt op het opendraaien achter de pion en op de zuiverheid van de pass

- Na 5 min wisselen van kant zodat er met beide benen gepasst en opengedraaid wordt

- Mocht het te makkelijk zijn, kan er nog gekozen worden voor een variatie door middel van een kaats bij elke pion (A > B, B kaatst op A en beweegt achter de pion door, A speelt B in de loop in, B > C etc.)

Wat valt er te halen:

- Welke organisatie kan het langst met de oefening doorgaan zonder een fout te maken in de passing of in de aanname

- Of elke keer dat de bal weer langs speler A komt zonder een fout te maken krijgt die organisatie/dat team 1 punt


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - 1v1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - 1v1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - 1v1 Create Video:

O10 - 1v1 (20 mins)

Doelstelling:

- Het verbeteren van de 1v1 situatie

Organisatie:

- Veldgrootte 28x20m

- 2 mini goals

- 12 blauwe pionnen, 2 witte pionnen

- 4 hesjes

- Alle ballen bij team wit

Verloop oefening:

- Team wit speelt een lange bal door de lucht en doet dit met rechts en met links

- Een speler van team geel neemt de bal aan en probeert te scoren op de kleine goal

- De aanvaller (team geel) moet op hoog tempo dribbelen en gebruik maken van geleerde schijnbewegingen om de tegenstander te passeren en te scoren

- De verdediger (team wit) moet proberen de snelheid uit de actie te halen, de aanvaller voor hem houden (dus niet happen) en pas wachten met instappen totdat de aanvaller een fout maakt

- Na 10 min wisselen van aanvallers en verdedigers

Wat valt er te halen:

- Team geel krijgt 1 punt voor elke keer als ze scoren op de kleine goal en 1 punt voor elke keer dat ze de tegenstander met een schijnbeweging uitspelen

- Team wit krijgt 1 punt door over de achterlijn te dribbelen


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - Afwerken

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - Afwerken
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): O10 - Afwerken Create Video:

O10 - Afwerken (10 mins)

Doelstelling:

- Het verbeteren van de traptechniek met beide benen

Organisatie:

- Veldgrootte 12x12m

- 1 E goal

- 4 blauwe pionnen, 2 witte pionnen

Verloop oefening:

- Speler A dribbelt met de bal naar de witte pion en kapt de bal terug

- Vervolgens speelt hij de andere speler A in die staat te wachten naast de goal

- Deze speler speelt een lange bal op speler B

- Speler B neemt de bal aan en rond af op goal

- Speler A wordt speler B en andersom

- Alles gebeurt met het buitenste been, de pass, het afronden maar ook het dribbelen

- De trainer staat op goal en kiest vooraf een hoek uit waarin de spelers moeten schieten, zo ontwikkelen spelers een traptechniek waarbij zij de bal kunnen schieten waar zij hem ook heen willen hebben

Wat valt er te halen:

- Je kan team tegen team spelen, elke goal die gemaakt wordt in de goede hoek telt voor 1 punt

- Je kan ook individueel per goal in de goede hoek 1 punt uitreiken

- Een goal met zwakke been wat 2 punten oplevert is ook een optie


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button