Football/Soccer Session (Difficult): Strumień SAQ z piłką.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie wykonywane jest w formie strumieniowej na 1/4 boiska. Każdy zawodnik posiada piłkę, którą początkowo trzyma w rękach. Kolejno wykonuje nastepujace po sobie ćwiczenia:

1. niski skip A na drabinkach koordynacyjnych z wyprostem przed siebie i ugięciem RR z chwytem piłki.

2. przeskoki obunóż przez niskie płotki z piłką trzymaną w wyprostowanych RR.

3. krótkie prowadzenie piłki zakosami pomiędzy talerzykami.

4. chwyt piłki w ręce, a następnie szybki bieg slalomem pomiędzy blisko siebie ustawionymi tyczkami.

5. przeskoki obunóz w poszczegolnych segmentach drabinki w ustawieniu bokiem do kierunku ruchu z zamachowo - wymachową pracą RR z piłką.

6. krótki prowadzenie piłki pomiedzy gęsto rozłożonymi talerzykami /ominięcie minimum 5/.

7. uderzenia piłki pod poprzeczką wspartą na stojakach i przeskoki jednonóż nad nimi.

8. uderzenia piłki na celność i obiegnięcie przybory z dowolnej strony.

9. zagranie piłki obok niskich płotków i przeskoki obunóz nad nimi.

10. prowadzenie piłki z wykonaniem dowolnego zwodu przez każdym z manekinów na przemian w prawą i lewą stronę.

Po minęciu linii mety każdy z zawodników w oczekiwaniu na kolejne powtórzenie wykonuje żonglerkę piłki.

Czas trwania ćwiczenia; 7'

Ilość serii; 3

Czas przerwy pomiędzy seriami; 3 '


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button