Football/Soccer Session (Difficult): Strumień SAQ z piłką.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie wykonywane jest w formie strumieniowej na 1/4 boiska. Każdy zawodnik posiada piłkę, którą początkowo trzyma w rękach. Kolejno wykonuje nastepujace po sobie ćwiczenia:

1. niski skip A na drabinkach koordynacyjnych z wyprostem przed siebie i ugięciem RR z chwytem piłki.

2. przeskoki obunóż przez niskie płotki z piłką trzymaną w wyprostowanych RR.

3. krótkie prowadzenie piłki zakosami pomiędzy talerzykami.

4. chwyt piłki w ręce, a następnie szybki bieg slalomem pomiędzy blisko siebie ustawionymi tyczkami.

5. przeskoki obunóz w poszczegolnych segmentach drabinki w ustawieniu bokiem do kierunku ruchu z zamachowo - wymachową pracą RR z piłką.

6. krótki prowadzenie piłki pomiedzy gęsto rozłożonymi talerzykami /ominięcie minimum 5/.

7. uderzenia piłki pod poprzeczką wspartą na stojakach i przeskoki jednonóż nad nimi.

8. uderzenia piłki na celność i obiegnięcie przybory z dowolnej strony.

9. zagranie piłki obok niskich płotków i przeskoki obunóz nad nimi.

10. prowadzenie piłki z wykonaniem dowolnego zwodu przez każdym z manekinów na przemian w prawą i lewą stronę.

Po minęciu linii mety każdy z zawodników w oczekiwaniu na kolejne powtórzenie wykonuje żonglerkę piłki.

Czas trwania ćwiczenia; 7'

Ilość serii; 3

Czas przerwy pomiędzy seriami; 3 '


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button