Football/Soccer Session (Moderate): 24.01.23 (Start Time: 2024-01-23 17:45:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6-8 Man Passing Drill. Ćwiczenie z podaniem dla 6-8.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6-8 Man Passing Drill. Ćwiczenie z podaniem dla 6-8.
This session includes animated drill(s) Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6-8 Man Passing Drill. Ćwiczenie z podaniem dla 6-8. Create Video:

6-8 Man Passing Drill. Ćwiczenie z podaniem dla 6-8. (30 mins)

1. Rozgrzewka (10')

2. 6-8 Man Passing Drill. Ćwiczenie z podaniem dla 6-8 (20')

2x8'/2'


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v5 Playing Through the Thirds. Granie przez strefy.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v5 Playing Through the Thirds. Granie przez strefy.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 8v5 Playing Through the Thirds. Granie przez strefy. Create Video:

8v5 Playing Through the Thirds. Granie przez strefy. (55 mins)

3. 8v5 Playing Through the Thirds. Granie przez strefy (30')

3x8'/2'

- Try to get the ball into the Target Man for a point. Próbujemy podać do Zawodnika za końcową linią za 1 punkt.

- If The Target man recieves inside the zone, then The Reds have to dribble or pass past the End Line (Offside Line). Jeśli Zawodnik ten dostanie piłkę w ostatniej strefie, Czewroni muszą wtedy przeprowadzić lub podać do kogoś za końcową linią (Linia spalonego).

- FB can move outside the pitch, but only 1 at a time, can drop into the Defensive Third. BO mogą ruszać się za boiskiem, ale tylko 1 może wejść do Strefy Obronnej.

- A pass from the FB to the Target Man doesn't count. BO nie mogą podać do Zawodnika za polem.

- Can go back into the 1st zone. Można wrocić do I Strefy.

- 1 Red and 1 Blue from the 1st zone can move up. 1 Czerwony i 1 Niebieskie z I strefy mogą wejść wyżej.

- The Blue from the last zone can move into the middle zone, when the ball gets there. Niebieski z ostatniej strefy może wejść do środkowej strefy. 

4. PDI 1 (25')

12x 60s 100%MAS i 60s odpoczynku.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button