Football/Soccer Session (Moderate): Kształtowanie szybkości specjalnej w ćwiczeniach doskonalących technikę prowadzenia i podań piłki.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2 Create Video:

Ćwiczenie 2

Zawodnicy podzieleni są na dwie grupy. Piłki posiadają zawodnicy A. Wykonują podanie piłki po podłożu /1/ do ustawionego na wprost partnera B, a nastenie przechodzą do wuykonania startu za podaniem. Zawodnicy B przyjmują piłkę nogą kierunkową i przechodzą do prowadzenia /2/ po skosie w kierunku pierwszego talerzyka. Po minięciu go zmieniają kierunek prowadzenia /3/, a następnie po wprowadzeniu piłki pomiędzy dwa talerzyki prowadzą /4/ w kierunku partnerów z drugiej grupy. W tym czasie następne powtórzenie wykonują kolejni zawodnicy grup A.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2 Create Video:

Screen 2

Zawodnicy podzieleni są na dwie grupy. Piłki posiadają zawodnicy A. Równocześnie wykonują podanie piłki po podłożu /1/ do ustawionego na wprost partnera B, a następnie przechodzą do wykonania startu 3/ za podaniem. Zawodnicy B przyjmują piłkę nogą kierunkową i przechodzą do prowadzenia /2/ po skosie w kierunku pierwszego talerzyka. Po minięciu go wykonują wymianę podaniową /4, 5/ z partnerem B i przechodzą do prowadzenia piłki /7/ w kierunku drugiego talerzyka. Przed nim wykonują od strony wewnętrznej zagranie piłki /8/ w przód i obiegają talerzyk /9/ z drugiej strony. Po przyjęciu piłki przechodzą do prowadzenia /10/ w kierunku partnerów z drugiej grupy. W tym czasie następne powtórzenie wykonują kolejni zawodnicy grup A.


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button