Football/Soccer Session (Difficult): Akcent wytrzymałości specjalnej w kompleksowum ćwiczeniu techniczno - taktycznym - wersja 1

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1 Create Video:

Schemat 1

Ćwiczenie wykonywane jest w sposób ciągły na przedłużonej połowie boiska na dwie bramki bronione przez bramkarzy. Ustawienie zawodników jak na powyższym schemacie; na pozycjach D i G ustawionych jest po dwóch zawodników. Piłki posiadają zawodnicy grup A i E /po minimum 4 zawodników/. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wymianą podania /1, 2/ bez przyjęcia z wybiegającym w jego kierunku partnerem B, a następnie podaje piłkę /3/ do wychodzącego na pozycję w kierunku środka boiska ćwiczącego C. Zgrywa /4/ on piłkę do D, który po wymianie podania /5, 6/ z nadbiegającym zawodnikiem B oddaje strzał na bramkę /7/ z pełnego biegu. Po strzale biegnie /8/ w kierunku partnera E, z którym wykonuje kolejną wymianę podaniową /9, 10/ bez przyjęcia piłki, a następnie ustawia się na jego miejscu. Od tego momentu rozpoczyna się druga część ćwiczenia; E najpierw wymienia podanie /11, 12/ z ustawionym przy linii bocznej partnerem F, a następnie zagrywa mu piłkę /13/ do bocznej strefy. F po opanowaniu piłki i krótkim prowadzeniu /14/ wykonuje dogranie - dośrodkowanie piłki /15/ w pole karne do nabiegającego /16/ zawodnika G, który oddaje strzał na bramkę. Po oddaniu strzału i zabraniu piłki prowadzi ją w szybkim tempie na koniec grupy A.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button