Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.15 UKS SMS (Start Time: 2016-03-15 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving in four grids. Podania i przyjęcia w czterech polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving in four grids. Podania i przyjęcia w czterech polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing and receiving in four grids. Podania i przyjęcia w czterech polach. Create Video:

Passing and receiving in four grids. Podania i przyjęcia w czterech polach. (20 mins)

1. Warm up plus passing and receiving in four grids. Rozgrzewka plus podania i przyjęcia w czterech polach (20')

Four 15m squares. Five to eight Players work in each group with two balls per group. On the coaches signal the Players move as above. All the variations used in exercise one can be used. Cztery kwadraty 15m, w których znajdują się od pięciu do ośmiu Zawodników z dwoma piłkami. Na sygnał Trenera Zawodnicy poruszają się jw. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Forwards Run. Bieg Przodem. Create Video:

Forwards Run. Bieg Przodem. (10 mins)

2. Shuffle. Bokiem (10')

- Shuffle 5y stop for 2s, shuffle back.Bokiem zatrzymanie się na 2s i powrót na początek. 2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do pilnowanego Napastnika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do pilnowanego Napastnika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Podania prostopadłe do pilnowanego Napastnika. Create Video:

Podania prostopadłe do pilnowanego Napastnika. (40 mins)

3. Podania prostopadłe do pilnowanego Napastnika (30')

Gramy na boisku 7v7 o wymiarach 50-65x30-45m. Zespoły składają się z dwóch Pomocników, którzy grają między liniami spalonego usytuowanych na 13m, jednego Napastnika, który jest zawsze ustawiony w okolicach pola karnego (11m) i Obrońcę, który próbuje odcinać podania od Napastnik. Stoi On w strefie pomiędzy linią spalonego i linią pola karnego lub tylko na linii pola karnego. Dwójka Środkowych Pomocników próbują podać do Napastnika na wolne pole w momencie, kiedy Napastnik wykona odpowiedni ruch bez piłki. Po przyjęciu piłki Napastnik próbuje strzelić bramkę. Żaden z Zawodników nie opuszcza swojej strefy. Po 5’ następuje zmiana ról.

Inne warianty:

- Po podaniu piłki do Napastnika w końcowej strefie Zawodnicy obu Drużyn mogą wejść do tego pola. Każdy Zawodnik z Drużyny atakującej może strzelić bramkę.

- Żeby nauczyć się atakować z drugiej linii umawiamy się, że tylko jeden z Pomocników może strzelić bramkę.

- Zaawansowani Zawodnicy powinni podawać piłkę do Napastnika ściśle pilnowany przez Obrońcę.

Efektywne pytania:

Jakie warunki powinno się spełnić przy podaniu prostopadłego do Napastnika? Przed podaniem Zawodnik w posiadaniu piłki powinien przeanalizować sytuację na boisku, żeby rozpoznać, gdzie możliwe jest efektywne podanie. Wtedy powinno dojść do komunikacje wzrokowej, żeby dać do zrozumienia, że jest gotowy na otrzymanie podania. Przyjmujący może też dać do zrozumienia ruchem ręką lub głową, gdzie chce otrzymać podanie.

Pomocnik ma trzy opcję. Której powinien wybrać? Pierwsza opcja to podanie prostopadłe do niepilnowanego Napastnika. Jeśli nie ma takiej możliwości szuka podania do lepiej ustawionego Zawodnika w środkowej strefie. Ostatnią opcją jest prowadzenie piłki w bezpieczny obszar boiska lub tak ochronić piłkę, żeby nie wejść w pole działania Obrońcy.

Jak powinien ustawić się Napastnik, żeby otrzymać długie podanie ze środkowej części boiska? Powinien stać bokiem do Zawodnika z piłką, żeby widzieć jednocześnie podającego i bramkę. Ponadto takie ustawienie ciała umożliwia szybszy start do piłki zagranej w kierunku bramki na wolne pole, bez utraty czasu, która powoduje ułożenie ciała przodem do podającego i tyłem do bramki.

Kiedy jest idealny moment na podanie prostopadłe? Najlepiej bezpośrednio zaraz po przechwycie piłki. Drużyna, która straciła piłkę przez chwilę jest ustawiona do gry ofensywnej (duże odległości pomiędzy Zawodnikami).

Jakie zadania mają Pomocnicy, którzy grają w obronie? Powinni w miarę możliwości zmniejszyć czas i pole gry Zawodnikom w posiadaniu piłki. Utrudni to skutecznego rozegrania akcji.

Który z dwójki Pomocników powinien wesprzeć Napastnika po podaniu prostopadłym? Zazwyczaj zależy to od odległości między Napastnika i Pomocnika, ale również od miejsca, w którym otrzymał piłkę Napastnik. Jeśli otrzyma np. z prawej strony piłkę, Pomocnik z lewej strony wspiera atak.

W jaki sposób wpływa na kierunek podania piłki, sposób krycia? Jeśli Obrońca kryje od tyłu, wtedy Napastnik chce zazwyczaj otrzymać piłkę do nogi. Jeśli stoi z boku, najlepiej podać piłkę na wolne pole jak najdalej od Obrońcy. Napastnik może wtedy przyjąć piłkę tak, żeby ochronić piłkę przez Obrońcą.

4. Gra (10')


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button