Football/Soccer Session (Moderate): Podania w czwórce w linii - cz. 1

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Czwórka zawodników z podziałem na zewnętrznych i środkowych ustawiona jest w linii; odległość pomiędzy zawodnikami około 10 metrów. Piłki posiadają zawodnicy zewnętrzni. Równocześnie wykonują podanie /1/ piłki na wprost do partnerów środkowych i wybiegają na pozycję w prawo /2/. Po otrzymaniu podania zwrotnego /3/ od środkowego wykonują kolejne /4/, tym razem do wybiegającego /5/ w ich kierunku /w lewo/ drugiego z partnerów środkowych. Środkowi po przyjęciu piłki z półobrotem prowadzą ją /6/ na miejsce partnerów zewnętrznych, a na ich miejsce wbiegają podający piłke zawodnicy zewnętrzni.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button