Football/Soccer Session (Difficult): Grupowa wymiana podań na trzy piłki

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie wykonywane jest w ustawieniu w prostokącie o wymiarach 15 x 20 metrów przez zawodników podzielonych na cztery grupy czteroosobowe. Do jego przeprowadzenia wykorzystujemy trzy piłki. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem podania piłki /1/ po podłożu do ustawionego na wprost partnera B. Po podaniu od razu przechodzi do wykonania startu /2/ ze zmianą pozycji po przekatnej i wykonaniem wymiany podaniowej /3, 4/ z partnerem C. Po podaniu ustawia się /4'/ na końcu grupy C, a zawodnik C w sprincie /3'/ po obwodzie pola zmienia pozycję na koniec grupy A. W tym czasie kolejne podanie prostopadłe /2'/ wykonuje zawodnik B i zmienia pozycję /5/ po skosie z wymianą podaniową /6, 7/ z partnerem D. Kolejne czynności ruchowe z piłką i bez piłki wykonywane są według tego samego scheamtu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2 Create Video:

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie wykonywane jest w ustawieniu w prostokącie o wymiarach 15 x 20 metrów przez zawodników podzielonych na cztery grupy czteroosobowe. Do jego przeprowadzenia wykorzystujemy trzy piłki. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem podania piłki /1/ po podłożu do ustawionego na wprost partnera B. Po podaniu wybiega na pozycję /2/ w kierunku środka pola, gdzie wykonuje wymianę podaniową /3, 4/ z partnerem B. Po odegraniu piłki kontynuuje start /5/ po skosie w kierunku partnera C, z którym wymienia podanie bez przyjęcia /6, 7/. Po odegraniu piłki /7/ do kolejnego zawodnika z grupy C ustawia się /7'/ na końcu tej grupy. W tym czasie zawodnik C przechodzi do startu /6'/ w kierunku partnera B, z którym wymienia podanie /8, 9/ po podłożu bez przyjęcia piłki. Zawodnik B po przyjęciu kierunkowym rozpoczyna nowe powtórzenie podaniem prostopadłym /10/ do kolejnego zawodnika grupy A z wyjściem na pozycję /11/ w kierunku środka pola. Kolejne działania i wymiana podań odbywa się według tego samego schematu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3 Create Video:

Ćwiczenie 3


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button