Football/Soccer Session (Difficult): Grupowa wymiana podań na trzy piłki

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Ćwiczenie wykonywane jest w ustawieniu w prostokącie o wymiarach 15 x 20 metrów przez zawodników podzielonych na cztery grupy czteroosobowe. Do jego przeprowadzenia wykorzystujemy trzy piłki. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem podania piłki /1/ po podłożu do ustawionego na wprost partnera B. Po podaniu od razu przechodzi do wykonania startu /2/ ze zmianą pozycji po przekatnej i wykonaniem wymiany podaniowej /3, 4/ z partnerem C. Po podaniu ustawia się /4'/ na końcu grupy C, a zawodnik C w sprincie /3'/ po obwodzie pola zmienia pozycję na koniec grupy A. W tym czasie kolejne podanie prostopadłe /2'/ wykonuje zawodnik B i zmienia pozycję /5/ po skosie z wymianą podaniową /6, 7/ z partnerem D. Kolejne czynności ruchowe z piłką i bez piłki wykonywane są według tego samego scheamtu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2 Create Video:

Ćwiczenie 2

Ćwiczenie wykonywane jest w ustawieniu w prostokącie o wymiarach 15 x 20 metrów przez zawodników podzielonych na cztery grupy czteroosobowe. Do jego przeprowadzenia wykorzystujemy trzy piłki. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik A wykonaniem podania piłki /1/ po podłożu do ustawionego na wprost partnera B. Po podaniu wybiega na pozycję /2/ w kierunku środka pola, gdzie wykonuje wymianę podaniową /3, 4/ z partnerem B. Po odegraniu piłki kontynuuje start /5/ po skosie w kierunku partnera C, z którym wymienia podanie bez przyjęcia /6, 7/. Po odegraniu piłki /7/ do kolejnego zawodnika z grupy C ustawia się /7'/ na końcu tej grupy. W tym czasie zawodnik C przechodzi do startu /6'/ w kierunku partnera B, z którym wymienia podanie /8, 9/ po podłożu bez przyjęcia piłki. Zawodnik B po przyjęciu kierunkowym rozpoczyna nowe powtórzenie podaniem prostopadłym /10/ do kolejnego zawodnika grupy A z wyjściem na pozycję /11/ w kierunku środka pola. Kolejne działania i wymiana podań odbywa się według tego samego schematu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3 Create Video:

Ćwiczenie 3


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button