Football/Soccer Session (Beginner): Prowadzenie w dwóch kwadratach

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 Create Video:

Ćwiczenie 1

Wyznaczamy niebieski kwadrat o boku około 8 metrów. Wewnątrz niego tworzymy drugi mniejszy /czerwony/ o boku 3 metrów. Ćwiczący z piłkami podzieleni na dwie grupy ustawieni są przy zielonych talerzykach. Na sygnał dwaj pierwsi zawodnicy wykonują prowadzenie piłki określonym przez trenera sposobem z wejściem pomiędzy dwa czerwone stojaki oraz ominięciem dalszego niebieskiego. Kończą ćwiczenie prowadząc piłkę po linii prostej do bliższego niebieskiego stojaka.

Wskazówki:

- początkowo podczas prowadzenia piłki zwracamy uwagę na poprawność techniczną jego wykonania, a następnie wprowadzamy element rywalizacji /szybkość wykonania/,

- trener podaje zawodnikom sposób wykonywania prowadzenia piłki


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2 Create Video:

Ćwiczenie 2

Wyznaczamy niebieski kwadrat o boku około 8 metrów. Wewnątrz niego tworzymy drugi mniejszy /czerwony/ o boku 3 metrów. Ćwiczący z piłkami podzieleni na dwie grupy ustawieni są przy zielonych talerzykach. Na sygnał dwaj pierwsi zawodnicy wykonują prowadzenie piłki określonym przez trenera sposobem do dalszego czerwonego stojaka. Po minięciu go prowadzą do bliższego czerwonego stojaka, a następnie zmieniają kierunek prowadzenia do stojaka niebieskiego. Po okrążeniu go prowadzą po linii prostej do bliższego niebieskiego stojaka.

Wskazówki:

- początkowo podczas prowadzenia piłki zwracamy uwagę na poprawność techniczną jego wykonania, a następnie wprowadzamy element rywalizacji /szybkość wykonania/,

- trener określa zawodnikom sposób prowadzenia piłki


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3 Create Video:

Ćwiczenie 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4 Create Video:

Ćwiczenie 4

Wyznaczamy niebieski kwadrat o boku około 8 metrów. Wewnątrz niego tworzymy drugi mniejszy /czerwony/ o boku 3 metrów. Ćwiczący z piłkami podzieleni na dwie grupy ustawieni są przy zielonych talerzykach. Na sygnał dwaj pierwsi zawodnicy wykonują prowadzenie piłki określonym przez trenera sposobem z okrążeniem pierwszego, a następnie drugiego czerwonego stojaka. Po minięciu go prowadzą piłkę do niebieskiego stojaka, omijają go i prowadzą po linii prostej na linię mety /drugi niebieski stojak/.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5 Create Video:

Ćwiczenie 5


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button