Football/Soccer Session (Moderate): Rozbieganie w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1 Create Video:

Część 1 / wariant 1

Na przedłużonej połowie boiska rozkładamy talerzyki w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3. Przy każdym talerzyku stoi po dwóch zawodników w odmiennych kolorach koszulek. Na sygnał trenera wszyscy zawodnicy określonego koloru /np. jako pierwsi niebiescy/ w truchcie zmieniają swoje pozycje do innego talerzyka wykonując dodatkowo ćwiczenia koordynacji ruchowej. Każdy z zawodników wybiera dowolny kierunek zmiany pozycji przy założeniu, że przy danym talerzyku może znajdować sie tylko jeden zawodnik danego koloru koszulki. Zmiany pozycji wykonywane są na przemian w dwóch zespołach. Ćwiczenie wymusza na zawodnikach dobrą orientację i ciągłą obserwację pozostałych partnerów.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2 Create Video:

Screen 2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3 Create Video:

Screen 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4 Create Video:

Screen 4


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button