Football/Soccer Session (Moderate): Rozbieganie w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Część 1 / wariant 1 Create Video:

Część 1 / wariant 1

Na przedłużonej połowie boiska rozkładamy talerzyki w ustawieniu formacyjnym 1-4-3-3. Przy każdym talerzyku stoi po dwóch zawodników w odmiennych kolorach koszulek. Na sygnał trenera wszyscy zawodnicy określonego koloru /np. jako pierwsi niebiescy/ w truchcie zmieniają swoje pozycje do innego talerzyka wykonując dodatkowo ćwiczenia koordynacji ruchowej. Każdy z zawodników wybiera dowolny kierunek zmiany pozycji przy założeniu, że przy danym talerzyku może znajdować sie tylko jeden zawodnik danego koloru koszulki. Zmiany pozycji wykonywane są na przemian w dwóch zespołach. Ćwiczenie wymusza na zawodnikach dobrą orientację i ciągłą obserwację pozostałych partnerów.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 2 Create Video:

Screen 2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 3 Create Video:

Screen 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Screen 4 Create Video:

Screen 4


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button