Football/Soccer Session (Moderate): 24.02.08 (Start Time: 2024-02-08 17:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

USTALIĆ, KTÓRY PRESS ZASTOSUJEMY W SOBOTĘ!

1. Set Pieces. SFG

a) Corner. Rożny.

b)

2. Maybe show the Press and Playing out under pressure. Może pokazać Nasz Press przeciwko 3 i Wyprowadzenie spod pressu?


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków. Create Video:

5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków. (70 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (10')


2. Set Pieces. SFG (20')

USTALIĆ, JAKI PRESS W SOBOTĘ!!

a) Corner Kick. Rzut Rożny 10'

b) Free Kick in Attack or Defence. Throw ins. PLAYERS CHOOSE. Rzut Wolny w Ataku lub Obronie. Auty. ZAWODNICY WYBIORĄ!


3. 5v5 quick attack with recovery runs. 5v5 szybki atak z obeignięciem pachołków (40')

5x5'/2,5'

2 games as above. 2 gry, jak wyżej.

1 game no recovery runs. 1 gra bez obiegnięcia pachłków.

2 normal games. 2 zwykłe gry.

- Start in the middle. One Team Plays 2 Touch and after 10 passes can attack a big goal. Zaczynamy w środkowej strefie. Jeden Zespół gra na 2 kontakty i po 10 podaniach atakuje dużą bramkę.

- If a Team wins the ball, they have 10s to score. Po odbiorze Zespół ma 10s, żeby strzelić bramkę.

- All Players from the Defending Team have to run around the cones. Każdy Zawodnik z Zespołu Broniącego musi obiec pachołek, zanim może bronić.


4. Bieg (5')

8x15s 120% MAS i 15s odpoczynku.

45m + 28m (18.5)

- 1m potem, co poziom w dół -2m (czyli 18 +27m, a 17.5 +25m, 17 +23m itd.).

+ 2m za każdy poziom w górę (czyli 19 +30m, 19.5 +32m itd.).


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button