Football/Soccer Session (Difficult): Kompleks podaniowy z akcentem wytrzymałości tlenowej dookoła boiska

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Ćwicznie ma charakter kompleksowy i wykonywane jest w formie strumieniowej równocześnie na dwie strony z przenośnymi bramkami ustawionymi na linii pola karnego. Ustawienie zawodników jak na powyższym schemacie. Wariant 1; Zawodnik A wykonuje podanie do ustawionego na wprost partnera C, który nogą kierunkową zgrywa piłke po skosie do stojącego przy linii bocznej boiska partnera B. Zawodnik ten po przyjęciu podaje piłkę w drugim tempie wzdłuz linii bocznej boiska do zawodnika D, który odgrywa ją kontrująco w tył do nadbiegającego C. Kolejne podanie wykonane jest ponownie w bocznej strefie do ustawionego przy linii partnera F, który po wymianie piłki bez przyjęcia z E i zwolnieniu bocznej strefy oddaje strzał na bramkę.

Wariant 2; Zawodnik A wymienia podanie z ustawionym przy linii bocznej boiska partnerem B, a następnie podaje prostopadle do stojącego na wprost zawodnika C. Po przyjęciu piłki z półobrotem rozpoczyna wymianę podaniową w trójkącie wspólnie z partnerami D i E, a następnie podaniem skośnym ponownie zagrywa piłkę do bocznej strefy do ustawionego przy linii bocznej boiska zawodnika F. Po zwolnieniu strefy z wymianą podania z partnerem D kończy on ćwiczenie oddaniem strzału na bramkę.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button