Football/Soccer Session (Moderate): Zwrotnośc i szybkość specjalna w formie stacyjnej.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Schemat 1 Create Video:

Schemat 1

Ćwiczenie wykonywane jest w części głownej jednostki treningowej w formie stacyjnej. Na każdej stacji znajduje się minimum trzech zawodników.

Stacja 1; zawodnicy wykonują na niskich płotkach dwa przeskoki obunóż w przód i jeden w tył /na 2, 4, 6 płotku/ zakończone krótkim 5 metrowym startem.

Stacja 2; zawodnicy wykonują pół skipping A w poszczególnych segmentach drabinki, a następnie start z dotknięciem bliższą ręką czerwonych talerzyków ustawionych po linii łamanej zakończony wbiegnięciem w przeklotową bramkę.

Stacja 3; zawodnicy ustawieni przed czerwonym talerzykiem w perwszej linii wykonują start w kierunku żółtego talerzyka, a nastęnie zwrot i start do drigiego żółtego talerzyka ustawionego po przeciwnej stronie. Po powrocie do czerwonego talerzyka zmieniają linie działania /start w przód/, gdzie powtarzają ten sam schemat rozpoczynając od drugiej strony. Po ponownym dobiegnięciu do czerwonego talerzyka w drugiej linii wykonują zwrot i start w kierunku pierwszej linii, gdzie kończą ćwiczenie.

Stacja 4; Zawodnik ustawiony z prawej strony wykonuje przeskok obunóż w przód i w tył na pierwszym płotku, przeskok w bok, a nastęnie przeskok w przód nad drugim płotkiem i krótki start na odcinku 5 metrów. Po nim ćwiczenie wykonuje zawodnik ustawiony po lewej stronie /na drugim płotku wykonuje też przeskok powrotny/. Po każdym powtórzeniu zawodnicy zamieniają się stronami.

Stacja 5; zawodnicy w ustawieniu bokiem do kierunku ruchu wykonują skipping A w trzech segmentach drabinki, a następnie start w przód z dotknięciem ręką talerzyka. Następnie powtarzają te same czynności w kolejnych segmantach drabinki /na 6 segmencie zawodnik wykonuje start w tył/ kończąc ćwiczenie krótkim 5 metrowym startem.

Stacja 6; zawodnicy ustawieni przy czerwonych talerzykach wykonują start po linii prostej, a następnie po minięciu drugiego czerwonego talerzyka zwrot w tył z przejściem do biegu po linii łamanej.


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button