Football/Soccer Session (Moderate): 16.04.11 (Start Time: 2016-04-11 18:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Rank: Elite – 5 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 10v0. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 10v0.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 10v0. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 10v0.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wingers and Full Backs in different lanes 10v0. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 10v0.

Wingers and Full Backs in different lanes 10v0. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 10v0. (50 mins)

1. MARC 11+ (20')

2. Reaction Drill. Reakcja (10')

3. Wingers and Full Backs in different lanes 10v0. Skrzydłowi i Boczni Obrońcy na różnych torach 10v0 (20')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 11v11. Głębia w obronie 11v11.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 11v11. Głębia w obronie 11v11.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 11v11. Głębia w obronie 11v11.

Prioritize defensive depth 11v11. Głębia w obronie 11v11. (30 mins)

4. Prioritize defensive depth 11v11. Głębia w obronie 11v11 (30')

On the whistle Players passively "press" the Player with the ball, who plays the ball out and all of the reds must retreat to the defensive line, try and win the ball back and get the ball back into the blue half. Na gwizdek Czerwoni bierniej "presują" Zawodnika z piłką, które podaje do środka lub na bok. Czerwoni w tym czasie wracają do niebieskiej linii odbudowując linię obrony. Po odzyskaniu piłki musza przekroczyć połowę.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 4

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button