Hockey Session (Under 16s): Przyjęcia piłki w pozycjach: zamkniętej, półotwartej i otwartej

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Krzysztof Rachwalski, Adult Member

Profile Summary

Krzysztof Rachwalski
Name: Krzysztof Rachwalski
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 6 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey
Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia piłki w wyznaczonej strefie

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia piłki w wyznaczonej strefie
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Przyjęcia piłki w wyznaczonej strefie

Przyjęcia piłki w wyznaczonej strefie (15 mins)

Założenia: doskonalenie przyjęć piłki w pozycjach: zamkniętej, półotwartej i otwartej.

Struktura: w ćwiczeniu udział bierze 4 zawodników i 3 piłki. Zawodnik bez piłki znajduje się w wyznaczonej przez słupki strefie (romb o boku 10-12 metrów). Zawodnicy poza przestrzenią oddaleni są od boków ok. 8-10 m. Przebieg ćwiczenia: Zawodnik D wymienia podania z zawodnikiem A i B przyjmując piłkę w pozycji zamkniętej, następnie otrzymuje podanie od zawodnika C przyjmuje piłkę w pozycji półotwartej forhendowej i odprowadza ją do wolnego boku. To samo ćwiczenie wykonuje zawodnik C, A i B.

Punkty kluczowe:

Zwróć uwagę aby zawodnik:

- przyjmował piłkę w szerokim, stabilnym ustawieniu

- chronił piłkę ciałem

- przyjmował piłkę ok. 30-40 cm przed stopami (tak aby piłka za każdym razem była w zasięgu wzroku)

- miał lewe przedramię (łokieć) daleko od tułowia.


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button