Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.04 UKS SMS (Start Time: 2016-03-04 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. Create Video:

Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. (20 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Around a square. Po kwadracie,

b) Catch and run. Złapanie i bieg 10m,

c) Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

In a 30x20m grid with any number of cones the Players move around the grid and randomly pass the ball to each other. There should be a minimum of three balls per 12 Players. After passing the ball, the Player sprints to any cone and does a two footed jump side to side, then returns to the grid. All the variations from the first exercise can be used. W polu 30x20m z dowolną ilością pachołków Zawodnicy dowolnie poruszają się i nie ma przypisanych par. Powinno być, co najmniej trzy piłki na 12 Zawodników. Po podaniu Zawodnik biegnie sprintem do pachołka i wykonuje dwa skoki bokiem i wraca do środka. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- jump forwards and backward. Skoki obunóż przodem I tyłem,

- hop. Skok na jednej nodze,

- sit at cone. Siad przy pachołku,

- press up. Pompka,

- touch cone and sprint back. Dotknięcie pachołka i sprint z powrotem,

- take three steps backwards, turn and sprint back. Trzy kroki do tyłu, nawrót i sprint,

- jockey three steps. Tyłem na skok trzy kroki,

- decelerate at the cone, stop for 2s and sprint back. Zatrzymanie się przy pachołku na 2s, nawrót i powrót,

- jump 180 in the air, turn and sprint. Wyskok 180 w powietrzu i powrót,

- jump to head, turn and sprint. Skok do głowy, nawrót i sprint,

- run around the cone backwards. Obieganie pachołka tyłem,

- run around the cone forwards. Obieganie pachołka przodem.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Reactive gear. Biegi- reakcja. Create Video:

Reactive gear. Biegi- reakcja. (30 mins)

2. Reactive gear backwards. Biegi- reakcja tyłem (10')

2x10''

1- przodem, 2- tyłem

3. Everyone is it. Każdy goni (5')

4. Rondo Press. Dziadek Press (15')


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 6v5 in half. Podanie zachęcające 6v5 na swojej połowie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 6v5 in half. Podanie zachęcające 6v5 na swojej połowie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 6v5 in half. Podanie zachęcające 6v5 na swojej połowie. Create Video:

Pass to attract 6v5 in half. Podanie zachęcające 6v5 na swojej połowie. (20 mins)

5. Pass to attract 6v5 in half. Podanie zachęcające 6v5 na swojej połowie (20')

Reds can come out of their own half. Czerwoni mogą wyjść ze swojej połowy:

- after 10 passes. Po 10 podań,

- CB passes to CM who in turn passes back to the CB's, who can in 2 touches play it out of the half. ŚO podaje do ŚP, kto podaje z powrotem do ŚO, którzy mają 2 kontakty, żeby podać piłkę na drugą połowę.


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button