Football/Soccer Session (Moderate): 22.09.10 (Start Time: 2022-09-10 13:30:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Three Team 3v1 Rondo. Dziadek 3v1 na trzy Zespoły.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Three Team 3v1 Rondo. Dziadek 3v1 na trzy Zespoły.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Three Team 3v1 Rondo. Dziadek 3v1 na trzy Zespoły. Create Video:

Three Team 3v1 Rondo. Dziadek 3v1 na trzy Zespoły. (35 mins)

1. Rozgrzewka (10')


2. Agility. Zwinność (10')

Kabbadi Tag.


3. Three Team 3v1 Rondo. Dziadek 3v1 na trzy Zespoły (15')

After 3 passes can change square. Po 3 podaniach można zmienić kwadrat.

If the middle Team wins the ball, they make one pass or score into one of the goals.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Mini piłka nożna 3v3 bez Bramkarza.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Mini piłka nożna 3v3 bez Bramkarza.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Mini piłka nożna 3v3 bez Bramkarza. Create Video:

Learning Objectives

Technical Technical
Podania i przyjęcia.
Technical Tactical
Wbiegnięcie III Zawodnika

Mini piłka nożna 3v3 bez Bramkarza. (25 mins)

4. Małe Gry (25')

5x2,5/2,5'

Scoreboard?

a) Przeprowadzenie piłki.

b) Strzelisz, atakujesz dalej.

c) W przewadzee.

d) Z prostopadłym.

e) Po skosie.

f) 3v3+2.

  • Zdobywamy bramkę przeprowadzając piłkę pod kontrolą przez bramkę 6m po otrzymaniu podania przez wbiegnięcie do pola 6m.
  • Score in one goal, then attack the other goal.  Jeśli strzelimy na jedną bramkę to atakujemy drugą.
  • The nearest Blue has to run out of the 6m zone. Najbliższy Niebieski musi wyjść ze strefy 6m.
  • Blues have to run back to thier half. Niebiescy muszą wrócić na swoją połowę.

- 1p for a pass below head height. 1p za podanie poniżej wysokości głowy.

- 1p for dribbling through the gate. 1p za przeprowadzenie przez bramkę.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 part shooting Drill. Strzelba 3 częśći.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 part shooting Drill. Strzelba 3 częśći.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 3 part shooting Drill. Strzelba 3 częśći. Create Video:

3 part shooting Drill. Strzelba 3 częśći. (30 mins)

5. 3 part shooting Drill. Strzelba 3 częśći (20')

Maybe just choose 1 part? Wybrać 1 część?

a) From the centre circle 1 bounce and volley into the empty goal. 1p for a goal, 3p if it doesn't bounce. Z koło środkowego 1 kozioł i strzał na pustą bramkę. 1p za bramkę, 3p za bramkę bez kozła.

b) From outside the box 5 shots. 5 strzałów spoza "16".

- L foot ground. L po ziemii.

- R foot ground. P po ziemii.

- L foot volley. L wolej.

- R foot volley. P wolej.

- Volley. Wolej.

c) Around the box. Wokół pola karnego.

- 2 passes into feet from outside the box. 2 strzały po przyjęciu dolnego podania.

- 2 lofted passes and 3p volley, 2p after controling in the air. 1p controlling and scoring. 2 podania zza bramki i 3p za wolej, 2p za bramkę po żonglerce i 1p za strzał po przyjęciu.

- 2 passes and 1 touch finish from the box. 2 podania spoza bramki i na 1 kontakt z "16".


6. Foot tennis or Headers and Volleys. Siatkonoga lub Główki i woleje


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button