Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.16 UKS SMS (Start Time: 2016-03-16 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 7v5 in half. Podanie zachęcające 7v5 na swojej połowie.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 7v5 in half. Podanie zachęcające 7v5 na swojej połowie.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Pass to attract 7v5 in half. Podanie zachęcające 7v5 na swojej połowie. Create Video:

Pass to attract 7v5 in half. Podanie zachęcające 7v5 na swojej połowie. (50 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) 1st phase Matys. Pierwsza część Matys (5-7')

b) stop on command. Zatrzymanie się na komendę (3')

c) with balls. Z piłkami

2. Line Drills. Linie (10')

FB 2x4

3. Pass to attract 7v5 in half. Podanie zachęcające 7v5 na swojej połowie (20')

Reds can come out of their own half. Czerwoni mogą wyjść ze swojej połowy:

a) 5'

- after 10 passes. Po 10 podań,

- CB passes to CM who in turn passes back to the CB's, who can in 2 touches play it out of the half. ŚO podaje do ŚP, kto podaje z powrotem do ŚO, którzy mają 2 kontakty, żeby podać piłkę na drugą połowę.

b) 5'

- CM or RLB can pass the halfway line with the ball. ŚP lub PLO może przeprowadzić piłkę przez linię środkową

c) 10'

- free. Dowolnie.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra nr 97. 7v6.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra nr 97. 7v6.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Gra nr 97. 7v6. Create Video:

Gra nr 97. 7v6. (30 mins)

4. Gra nr 97. 7v6 (30')

50x50m. 5m squares in corners. 4x6'+1' rest.

7 Reds keep possession v 6 Blues. 10 passes=1 point. Blues try to get the ball under control in one of the squares after retaining possession. 7 Czerwonych gra na utrzymanie v 6 Niebieskich. 10 podań=1 punkt. Niebiescy próbują odzyskać piłkę i starają się wprowadzić piłkę do jednego z czterech kwadratów.

a) dribble into. Wprowadzić dryblingiem,

b) pass into. Podać do,

c) pass into (offside). Podać do (spalony),

d) free. Dowolnie.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button