Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.18 UKS SMS (Start Time: 2016-03-18 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint. Create Video:

Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint. (20 mins)

1. Passing, receiving and sprinting. Podania, przyjęcia i sprint.

Three 15m squares next to each other. A cone is placed 15m away. The Players are numbered one to five, but they pass the ball randomly between each other. The coach calls a number and the Player sprints to the cone then back to his grid. All the variations in exercise one can be used. Trzy kwadraty 15m obok siebie. Pachołki ustawiony 15m za tymi polami. Trener woła numer i Ci Zawodnicy obiegają pachołek ustawiony za polem i wracają do pola. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- backwards to the cone. Tyłem do pachołka,

- sideways. Bokiem,

- carioca. Przeplatanka,

- cut back two steps at the cone. Tyłem dwa kroki przy pachołku, nawrót i powrót,

- jump over cone. Skok nad pachołkiem,

- complete a full turn on the way to the cone. Pełny obrót w drodze do pachołka,

- call out two numbers who race to the cone. Dwa numery ścigają się do pachołka.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wave. Fala. Create Video:

Wave. Fala. (10 mins)

2. Wave. Fala (10')

6x10'' + 30'' odpoczynku.

arms in air - forward. Ręce w górę - przódem,

arms by side - backwards. Ręce z boku - tyłem,

arms in front- stop/chop. Ręcę przed - stop i skip w miejscu.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 7v7. Głębia w obronie 7v7.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 7v7. Głębia w obronie 7v7.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Prioritize defensive depth 7v7. Głębia w obronie 7v7. Create Video:

Prioritize defensive depth 7v7. Głębia w obronie 7v7. (30 mins)

3. Prioritize defensive depth 7v7. Głębia w obronie 7v7 (30')

- Can only get into the last third with a through pass. Można tylko przejść do atakującej części podanie między obrońcami 1pkt,

- Every goal is 2 points. Bramka 2pkt


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button