Hockey Session (Under 14s): Doskonalenie techniki strzałów na bramkę FH/BH

Club Logo

Edu-Club: Polish Hockey Association

Dariusz Markiewicz, Adult Member

Profile Summary

Dariusz Markiewicz
Name: Dariusz Markiewicz
City: Poznań
Country: Poland
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Hockey

Description

Doskonalenie techniki strzałów na bramke FH/BH


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 1

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 1 (10 mins)

Założenia: Doskonalenie techniki strzału na bramkę FH

Struktura:

Zawodnicy ustawieni w trójkącie między linią PS a linia 22. Zaczynamy podaniem z wierzchołka trójkąta do zawodnika A do B i następnie do C. Po podaniu zawodnik podający przechodzi na pozycję zawodnika do którego podawał.

Punkty kluczowe

- celne silne podanie pchnięciem FH

- przyjęcie piłki FH na wysokim kiju

- strzał na bramkę FH z pełnego zamachu, zaraz po przekroczeniu linii PS

- szybkie tempo.

Kombinacje

Zmiana kierunku podań jak w ćwiczeniu kolejnym


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 2

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 2 (10 mins)

Założenie: Doskonalenie techniki strzału na bramkę BH

Struktura:

Zawodnicy ustawieni w trójkącie między linią PS a linia 22. Zaczynamy podaniem z wierzchołka trójkąta od zawodnika A do B i następnie do C. Po podaniu zawodnik podający przechodzi na pozycję zawodnika do którego podawał.

Punkty kluczowe:

- celne silne podanie pchnięciem FH

- przyjęcie piłki FH na wysokim kiju i przejście na BH

- strzał na bramkę BH z pełnego zamachu, zaraz po przekroczeniu linii PS

- szybkie tempo.

Kombinacje

Tak jak w ćwiczeniu poprzednim


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 3
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 3

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 3 (10 mins)

Założenie: Doskonalenie strzału na bramkę FH

Struktura:

Zawodnicy ustawieni na linii bramkowej z lewej strony bramki. Trener lub jeden z zawodników wrzuca piłkę w dowolne miejsce w PS. Zadaniem zawodnika ćwiczącego jest dynamiczny start do piłki w momencie jej podania i oddania strzału na bramkę FH.

Punkty kluczowe:

- start do piłki

- ustawienie ciała względem piłki tak aby można było oddać strzał bez konieczności jej zatrzymania/poprawiania

Kombinacje:

Ćwiczenie rozpoczyna się z prawej strony bramki, strzał na bramkę z BH. Jak w ćwiczeniu następnym


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 4
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 4

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 4 (10 mins)

Założenie: Doskonalenie strzału na bramkę BH

Struktura:

Zawodnicy ustawieni na linii bramkowej z prawej strony bramki. Trener lub jeden z zawodników wrzuca piłkę w dowolne miejsce w PS. Zadaniem zawodnika ćwiczącego jest dynamiczny start do piłki w momencie jej podania i oddanie strzału na bramkę BH.

Punkty kluczowe:

- start do piłki

- ustawienie ciała względem piłki tak aby można było oddać strzał bez konieczności jej zatrzymania/poprawiania

- technika strzału BH

Kombinacje:

Tak jak w ćwiczeniu poprzednim


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 5
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 5

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 5 (10 mins)

Założenie: Doskonalenie strzału na bramkę FH i BH

Struktura:

Trener wraz z zawodnikami ustawiony w okolicach środka boiska. Zawodnik ćwiczący ustawia się ok. 1 m przed Trenerem z lewej lub prawej strony. Trener rzuca piłkę ręką w kierunku PS. Zadaniem zawodnika jest start do piłki, jej opanowanie między linią 22 a PS, po opanowaniu piłki gwałtowny zwrot w kierunku środka PS, wejście do PS i oddanie strzału na bramkę z FH lub BH.

Punkty kluczowe

- start do piłki,

- opanowanie piłki w biegu i gwałtowna zmiana kierunku biegu,

- strzał na bramkę z pełnego zamachu zaraz po przekroczeniu linii PS.

Kombinacje:

Zmiana dystansu do PS


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 6

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 6
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 6

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 6 (10 mins)

Założenia: Doskonalenie strzałów na bramkę FH/BH

Struktura:

Między wierzchołkiem PS a linią 22 ustawiony z bojek prostokąt. Ćwiczący zawodnicy ustawieni w dwóch rzędach naprzeciw siebie . Zawodnik A zagrywa piłkę do zawodnika B. Zawodnik B po przyjęciu piłki prowadzi ją po przekątnej prostokąta w kierunku PS, po wprowadzeniu piłki do PS oddaje strzał na bramkę FH. Następnie zawodnik C podaje do zawodnika A, zawodnik A po przekątnej prostokąta prowadzi piłkę w kierunku PS, po przekroczeniu linii PS oddaje strzał na bramkę BH.

Punkty kluczowe:

- silne dokładne podanie do partnera,

- przyjęcie piłki na wysoki FH,

- oddanie strzału na bramkę FH/BH zaraz po przekroczeniu linii PS


Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 7

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Hockey images.

Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 7
Save Image: Hockey Session Plan Drill (Colour): Screen 7

Learning Objectives

Technical
Technical
Technical
Tactical
Technical
Physical
Technical
Psychological
Technical
Social

Screen 7 (15 mins)

Założenia: Gra 5/5 doskonalenie strzałów na bramkę FH/BH w małej grze

Struktura:

Pole gry tak skonfigurowane aby stykało się wierzchołkami PS. Gra obfitująca w bardzo dużą ilość strzałów na bramkę. Drużyna atakująca po wyprowadzeniu piłki za wierzchołek swojego PS znajduje się już w PS przeciwnika.

Punkty kluczowe

- szybki atak po przejęciu piłki,

- strzały na bramkę FH/BH pod presją przeciwnika, (dobitki),

- w defensywie ochrona stóp, współpraca z bramkarzem.

Kombinacje

Zmiana ilości zawodników 4/4, 6/6


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Shoot
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Carry
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Run

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button