Football/Soccer Session (Moderate): Kompleks podaniowy z łamaniem linii.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Zawodnicy biorący udział w ćwiczeniu ustawieni są w prostokącie o wymiarach 30 x 20 metrów jak na powyższym schemacie. Piłki posiadają zawodnicy A. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik B wyjściem na pozycję /1/ w określoną stronę z otrzymaniem podania piłki /2/ wykonanego po podłożu przez partnera A. Po przyjęciu kierunkowym wykonuje podanie /4/ po skosie do wybiegającego na pozycję /3/ ćwiczącego C. Przyjmuje on także piłkę kierunkowo z półobrotem w tył oraz wykonaniem kolejnego podania skośnego /4/ tym razem do zawodnika D. Wymienia on podanie bez przyjęcia /8, 9/ z ustawionym z boku partnerem F, a następnie ponawia podanie /10/ w jego kierunku po wyjściu /9'/ przez F na pozycję ze zmianą kierunku biegu. Zawodnik F po przyjęciu piłki wykonuje prowadzenie /11/ na koniec grupy A. W tym czasie następna wymiana podaniowa wykonywana jest w przeciwna stronę pola ćwiczenia.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3 Create Video:

Wariant 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4 Create Video:

Wariant 4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5 Create Video:

Wariant 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6 Create Video:

Wariant 6


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button