Football/Soccer Session (Moderate): Kompleks podaniowy z łamaniem linii.

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 1 Create Video:

Wariant 1

Zawodnicy biorący udział w ćwiczeniu ustawieni są w prostokącie o wymiarach 30 x 20 metrów jak na powyższym schemacie. Piłki posiadają zawodnicy A. Ćwiczenie rozpoczyna zawodnik B wyjściem na pozycję /1/ w określoną stronę z otrzymaniem podania piłki /2/ wykonanego po podłożu przez partnera A. Po przyjęciu kierunkowym wykonuje podanie /4/ po skosie do wybiegającego na pozycję /3/ ćwiczącego C. Przyjmuje on także piłkę kierunkowo z półobrotem w tył oraz wykonaniem kolejnego podania skośnego /4/ tym razem do zawodnika D. Wymienia on podanie bez przyjęcia /8, 9/ z ustawionym z boku partnerem F, a następnie ponawia podanie /10/ w jego kierunku po wyjściu /9'/ przez F na pozycję ze zmianą kierunku biegu. Zawodnik F po przyjęciu piłki wykonuje prowadzenie /11/ na koniec grupy A. W tym czasie następna wymiana podaniowa wykonywana jest w przeciwna stronę pola ćwiczenia.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 2 Create Video:

Wariant 2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 3 Create Video:

Wariant 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 4 Create Video:

Wariant 4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 5 Create Video:

Wariant 5


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Wariant 6 Create Video:

Wariant 6


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button