Football/Soccer Session (Moderate): 16.02.26 UKS SMS (Start Time: 2016-02-26 12:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. Create Video:

Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint. (30 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (20')

a) Around a square. Po kwadracie,

b) Resistance run from back. Z oporem z tyłu 10m/10m,

c) Receive, pass and sprint. Przyjęcie, podanie i sprint.

In a 30x20m grid with any number of cones the Players move around the grid and randomly pass the ball to each other. There should be a minimum of three balls per 12 Players. After passing the ball, the Player sprints to any cone and does a two footed jump side to side, then returns to the grid. All the variations from the first exercise can be used. W polu 30x20m z dowolną ilością pachołków Zawodnicy dowolnie poruszają się i nie ma przypisanych par. Powinno być, co najmniej trzy piłki na 12 Zawodników. Po podaniu Zawodnik biegnie sprintem do pachołka i wykonuje dwa skoki bokiem i wraca do środka. Inne warianty z pierwszego ćwiczenia można tu zastosować.

Variations. Inne warianty:

- jump forwards and backward. Skoki obunóż przodem I tyłem,

- hop. Skok na jednej nodze,

- sit at cone. Siad przy pachołku,

- press up. Pompka,

- touch cone and sprint back. Dotknięcie pachołka i sprint z powrotem,

- take three steps backwards, turn and sprint back. Trzy kroki do tyłu, nawrót i sprint,

- jockey three steps. Tyłem na skok trzy kroki,

- decelerate at the cone, stop for 2s and sprint back. Zatrzymanie się przy pachołku na 2s, nawrót i powrót,

- jump 180 in the air, turn and sprint. Wyskok 180 w powietrzu i powrót,

- jump to head, turn and sprint. Skok do głowy, nawrót i sprint,

- run around the cone backwards. Obieganie pachołka tyłem,

- run around the cone forwards. Obieganie pachołka przodem.

2. Sprints from different starting positions. Starty z różnych pozycji (10')

2x4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4. Create Video:

Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4. (50 mins)

3. Change from attack to defence 4v4. Zmiana z obrony do ataku 4v4 (30')

Start with 4v2 in centre circle. If Blues win ball they attack the big goal within 10s. Reds win a point for every 10 passes. Gramy 4v2 w środkowym kole. Jeśli Niebiescy odzyskają piłkę grają do dużej bramki. Czerwoni dostają 1 punkt za 10 podań.

4. Gra. Game (20')


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button