Football/Soccer Session (Moderate): Kształtowanie wytrzymałości tlenowej z piłkami metodą ciągłą o charakterze zmiennym

Profile Summary

Mariusz Łuc
Name: Mariusz Łuc
City: Mielec
Country: Poland
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 1

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 1
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 1 1 Create Video:

Ćwiczenie 1 1

W polu w kształcie prostokatą o wymiarach 30 x 20 metrów rozstawiamy przybory pomocnicze oraz zawodników podzielonych na 6 grup jak na powyższym schemacie. Piłki posiadają zawodnikcy grup A i D.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 2 Create Video:

Ćwiczenie 2


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 3 Create Video:

Ćwiczenie 3


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 4 Create Video:

Ćwiczenie 4


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Ćwiczenie 5 Create Video:

Ćwiczenie 5


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button