Football/Soccer Session (Moderate): PC - Herta Berlin 20.1.2015

Profile Summary

Peter Minarik
Name: Peter Minarik
City: Stara Tura
Country: Slovakia
Rank: Elite – 0 points
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1a

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1a
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1a

PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1a

Popis cvičenia :

- hráč A vedie loptu (1) smerom na hráča B

- hráč B si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč A prihráva (2) hráčovi B

- hráč B prevedie narážačku (3,4) s hráčom A

- hráč A sa zaradí na pozíciu B

- hráč C1 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (5) hráčovi C1

- hráč C1 dáva spätnú prihrávku (6) hráčovi B

- hráč B prihráva (7) hráčovi na pozícii A

- hráč B sa zaradí na pozíciu C1 a hráč C1 na pozíciu A


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1b

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1b
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1b

PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 1b

Pokračovanie cvičenia

Popis cvičenia :

- hráč A vedie loptu (8) smerom na hráča B

- hráč B si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč A prihráva (9) hráčovi B

- hráč B prevedie narážačku (10,11) s hráčom A

- hráč A sa zaradí na pozíciu B

- hráč C2 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (12) hráčovi C2

- hráč C2 dáva spätnú prihrávku (13) hráčovi B

- hráč B prihráva (14) hráčovi na pozícii A

- hráč B sa zaradí na pozíciu C2 a hráč C2 na pozíciu A


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2a

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2a
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2a

PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2a

Popis cvičenia :

- hráč A vedie loptu (1) smerom na hráča B

- hráč B si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč A prihráva (2) hráčovi B

- hráč B prevedie narážačku (3,4) s hráčom A

- hráč A sa zaradí na pozíciu B

- hráč C1 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (5) hráčovi C1

- hráč C1 dáva spätnú prihrávku (6) hráčovi B a vráti sa späť na svoju pozíciu

- hráč C2 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (7) hráčovi C2

- hráč C2 dáva spätnú prihrávku (8) hráčovi B

- hráč B prihráva (9) hráčovi na pozícii A

- hráč B sa zaradí na pozíciu C2 a hráč C2 na pozíciu A


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2b

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2b
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2b

PC - Herta Berlin - 5 hráčov v trojuholníku 2b

Pokračovanie cvičenia

Popis cvičenia :

- hráč A vedie loptu (10) smerom na hráča B

- hráč B si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč A prihráva (11) hráčovi B

- hráč B prevedie narážačku (12,13) s hráčom A

- hráč A sa zaradí na pozíciu B

- hráč C2 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (14) hráčovi C2

- hráč C2 dáva spätnú prihrávku (15) hráčovi B a vráti sa späť na svoju pozíciu

- hráč C1 si odskočí od briániaceho hráča (figurína)

- hráč B prihráva (16) hráčovi C1

- hráč C1 dáva spätnú prihrávku (17) hráčovi B

- hráč B prihráva (18) hráčovi na pozícii A

- hráč B sa zaradí na pozíciu C1 a hráč C1 na pozíciu A


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozostavenie

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozostavenie
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rozostavenie

Rozostavenie

Počet hráčov : 5

Pomôcky : figurína 3x, lopta 1x


Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Custom Movement
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pass
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Dribble
Arrow Large Line Straight 2px Arrow Medium Right
Pitch Line 2

To link this page so that even non-Members can see it, copy paste this URL

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button