Football/Soccer Session (Moderate): 16.03.14 UKS SMS (Start Time: 2016-03-14 08:00:00)

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer
Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today
Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 5v5 w trzech polach. Create Video:

5v5 w trzech polach. (40 mins)

1. Sami (15')

2. 5v5 w trzech polach (25')

Dzielimy boisko na trzy części, każdy o wymiarze 16x20m. W każdym polu ustawia się jeden Obrońca. Jeśli chodzi o Napastników po dwóch ustawia się w końcowych polach, a w środku ustawia się jeden. Gra zaczynam się w którymś z zewnętrznych polach, gdzie dwóch Napastników utrzymuje się przy piłce przeciwko jednemu Obrońcy. Nikt nie może wyjść z przypisanego pola. Dwójka Napastników z pierwszego pola próbuje podać piłkę do Partnera w środkowej strefie lub Partnerów w końcowej strefie, ale są mocno pilnowani przez Obrońcy w danej strefie.

Napastnicy mają sześć akcji i liczymy łączną ilość prawidłowych podań we wszystkich trzech strefach. Atak kończy się, kiedy:

- jeden z Obrońców dotknie piłkę trzy razy lub poda do swojego Partnera,

- piłkę wykopnie poza boiskiem Napastnik,

- Napastnik złamie przepisy.

Po każdym ataku, Obrońcy w końcowych strefach powinni być zmienieni przez Zawodnika czekającego za polem. Po sześciu atakach Napastnicy stają się Obrońcami i vice versa.

Inne warianty:

- W celu poprawienia gry 1v1 środkowego Pomocnika każda akcja musi przejść przez środkową strefę, czyli nie ma bezpośrednich podań z jednej strefy do drugiej. Jeśli są kłopoty z utrzymywaniem się przy piłce można grać tak, że zaliczamy punkt za przejście przez linię końcową.

- W celu nabywania doświadczenia związanego z długimi podaniami rezygnujemy z Zawodników w środkowej strefie boiska. Napastnicy próbują skutecznie wymieniać podania między sobą, a Obrońcy starają się piłkę przechwycić ucząc się bronić dość szerokie stosunkowo pole.

- Modyfikując ilość Zawodników oczywiście zwiększamy wymiary boiska.

Cele ćwiczenia:

- Nauka, kiedy podać krótko i kiedy daleko. Uczymy się, kiedy podać piłkę po ziemi, a kiedy podnieść piłkę.

- Wybór prawidłowego podania, czy krótkiego do Pomocnika w środkowej strefie, czy długiego do Napastnika w końcowej strefie.

- Poprawa techniki podania piłki i ukrywania Jego celu.

- Nauka komunikacji werbalnej i niewerbalnej.

- Poprawa gry bez piłki.

- Nauka czytania gry.

- Skuteczne rozwiązywanie sytuacji 2v1.

Gry korygujące:

W momencie, kiedy Dzieci mają trudności z powyższą grą można przećwiczyć i poeksperymentować z uproszczonymi grami a i b.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rzut wolny do pilnowanego Zawodnika.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rzut wolny do pilnowanego Zawodnika.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Rzut wolny do pilnowanego Zawodnika. Create Video:

Rzut wolny do pilnowanego Zawodnika. (15 mins)

3. Rzut wolny do pilnowanego Zawodnika (15')

Uczestniczy w grze czterech Zawodników. Dwóch gra w polu 10x10m w środku. Pozostali ustawiają się za kwadratem zewnętrznym o bokach 22m. Napastnik za polem wykonuje rzut wolny do Napastnika w środku, który próbuje się urwać Obrońcy.

Obrońca w pierwszej fazie może stać z boku lub za Napastnikiem, ale nie z przodu. W momencie zagrania piłki Napastnik robi ruch w kierunku piłki, żeby nie pozwolić Obrońcy na skuteczną interwencję. Po przyjęciu piłki Napastnik próbuje zagrać piłkę pomiędzy pachołkami do trzeciego Zawodnika, który jest również ustawiony poza kwadratami. Zawodnik ten po przyjęciu piłki podaje do Zawodnika, który w pierwszej akcji bronił. Akcja kończy się w momencie skutecznego podania poza kwadratem, do momentu wyjścia piłki z kwadratu lub po faulu Napastnika. Jeśli sfauluje Obrońca, Napastnik otrzymuje wtedy punkt. Gramy do dziesięciu punktów. Po zdobyciu 10 punktów następuje zmiana ról.

Inne warianty:

- Zawodnik, który przyjmuje piłkę, może oddać piłkę do podającego, który może się poruszać za kwadratem.

- Podający i przyjmujący otrzymują po 2pkt, jeśli Napastnik w środku bez przyjęcia piłki zagrywa do Zawodnika trzeciego poza kwadratem.

Cele ćwiczenia:

- Nauka komunikacji wizualnej między podającym i przyjmującym.

- Zrozumienie, w jaki sposób podać piłkę do Napastnika. Jeśli Obrońca jest z tyłu gramy do nogi, jeśli z boku podajemy bardziej do boku niepilnowanego.

- Udoskonalenie wybór momentu podania.

- Nauka umożliwiania skutecznego przyjęcia piłki. Najlepiej w momencie, kiedy ciało przyjmującego znajduje się pomiędzy Obrońcą, a piłką.

- Nauka wyboru odpowiedniej techniki przyjęcia piłki w zależności od ustawienia Obrońcy i trzeciego Zawodnika. Stopa może być pod kątem 90, 60 lub 120 stopni w kierunku piłki. Odpowiedni kąt ułożenia stopy decyduje o tym, co dalej w akcji chce osiągnąć ( zdobycie pola, osłona piłki itd.).

- Nauka odbijania skutecznie piłki bez przyjęcia w kierunku trzeciego Zawodnika.

- Nauka opóźniania podania, jeśli podanie jest zbyt ryzykowne.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Utrzymywanie się przy piłce w sytuacji 3v2.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Utrzymywanie się przy piłce w sytuacji 3v2.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Utrzymywanie się przy piłce w sytuacji 3v2. Create Video:

Utrzymywanie się przy piłce w sytuacji 3v2. (15 mins)

4. Utrzymywanie się przy piłce w sytuacji 3v2 (15')

W grze bierze udział czterech Zawodników. W polu 12-15x12-15m odbywa się gra 3v2 i trójka Napastników próbuje utrzymać się przy piłce przeciwko dwójkę Obrońców (trzeci czeka za polem). Grają do momentu dotknięcia piłki trzy razy przez Obrońców, do momentu wymiany jednego podania Obrońców między sobą lub przez z góry ustalony czas np. 15s. Po 2 akcjach w obronie każdej pary z Obrońców następuje zmiana ról. Obrońcy zawsze zaczynają ćwiczenie na środku pola. Po 6 atakach liczymy ile razy udało się utrzymać piłkę.

Efektywne pytania:

Jakie są podstawowe zadania Zawodnika w posiadaniu piłki? Musi mieć głowę w górę, żeby na bieżąco oceniać, co się dzieje na boisku. Na podstawie oceny sytuacji decyduje się podać piłkę lub przeprowadzić piłkę w wolne miejsce na boisku. Decydując się na podanie Zawodnik nie powinien zdradzić kierunek i cel podania Przeciwnikom. Po podaniu piłki Zawodnik powinien poszukać wolnego pola. Bardzo ważna jest komunikacja.

Co powinni robić Napastnicy bez piłki? Powinna przede wszystkim zwiększyć plac gry swoim ustawieniem, ustawiając się daleko od Zawodnika w posiadaniu piłki i okupując miejsca niepilnowane przez Obrońców. Jeśli otrzymają piłkę pod presją powinni szukać podania bez przyjęcia. Powinni być cały czas w ruchu i muszą cały czas podpowiadać Partnerom na boisku.

Co powinna zrobić para Obrońców, żeby przejąć piłkę? Powinni szukać okazji do podwajania krycia. Jeden pressuje Zawodnika w posiadaniu piłki, a drugi asekuruje. Najlepiej zrobić to, kiedy Napastnik jest w rogu. Jeden Obrońca odcina np. prawą stronę, a drugi lewą. Powinni poświęcać całą swoją energię na agresywny odbiór piłki. W ten sposób uda Im się zmniejszyć nieco boisko i utrudni rozgrywanie akcji. Powinni też używać zwodów, żeby zmusić Napastników do popełnienia błędu.

Cele Ćwiczenia:

- Nauka rozważenia i potem wykorzystania wolnej części boiska.

- Jako Napastnik unikanie sytuacji, kiedy stoimy na równi z Partnerami. Ustawiając się w kształcie trójkąta zapewniamy zawsze dwie opcje do podania piłki.

- Być w stanie ukryć cel podania.

- Rozwinąć umiejętność podania z odpowiednią siłą.

- Nauka systematycznego szukania sytuacji 2v1.

- Pamiętanie, żeby podnosić głowę podczas prowadzenia piłki.

- Po udanym podaniu nauka wybiegania na pozycję.

- Podczas pressingu Obrońców nauka podań bez przyjęcia i na ścianę.

- Jako Obrońcy nauka ciągłego zmniejszania wolnego pola i czasu Napastnikom i nauka czytania gry.


Build 3D sessions in seconds
Access to 1000’s of sessions
Professionalise and modernise your coaching
Used by the world’s best coaches
US$
75
per year
Join today

Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button