Football/Soccer Session (Moderate): 21.03.31

Profile Summary

Billy Abbott
Name: Billy Abbott
City: Huddersfield
Country: United Kingdom
Membership: Adult Member
Sport: Football/Soccer

Description

1. Postional Attack. Atak pozycyjny

- The CM can try and look for space between the CB and RLB. ŚP może zejść pomiędzy ŚO i PLO, kiedy jest ciasno w środku.

2. Defending Deep. Baza.

- Who defends the lateral channels? Kto broni boczną strefę?

- Look for ways to make us run less, when defending deep. Szukanie sposobów do biegania mniej, kiedy bronimy w bazie.

3. Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressingu.

- How to defend this way? Co zrobić, żeby ten sposób obrony był efektywny?


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2-3-5 Atak pozycyjny.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2-3-5 Atak pozycyjny.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 2-3-5 Atak pozycyjny. Create Video:

2-3-5 Atak pozycyjny. (35 mins)

1. Warm up. Rozgrzewka (15')

a) Ogólnorozwój 5'

b) Aktywizacja

- Marsz w moście tyłem 2x8ES.

- Naprzemienna praca rąk w podporze przodem 2x20''.

- Kopenhaskie przywodzenie 2x6ES.

c) Stretching

- Dynamiczne przeskoki w podporze 6ES.

- Hamstringi z wyprostem 12ES.

- Przejście z pozycji pompki do piegeona + otwarcie klatki 6ES.

- Mobilizacja przywodziciele w klęku 10ES.

d) Technika poruszania

- Skip z martwą nogą 2x15m.

- Skip 2x15m.

e) Pobudzenie

- Szybka praca nóg, wolna ramion 3x5''.


2. Speed. Szybkość (10')

a) 4x10m.

b) 6x10m rywalizacja.

Two Players sprint to ball, passed between 2 other Players. One of them lets the ball through their legs. Dwójka Zawodników biegnie ściga się do piłki, która jest podawane pomiędzy 2 innych Zawodników. Jeden z Nich przepuszcza piłkę i to jest sygnał do startu.


3. Positional Attack. Atak pozycyjny (10')

- The CM, can sometimes drop into the lateral channel between the CB and RLB. ŚP może czasami przejść do luki pomiędzy ŚO i PLO.

- Max 3 Players look to run in behind. Maks 3 Zawodników szuka podania prostopadłego. Reszta do małej gry.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Base. Baza. Create Video:

Learning Objectives

Technical Tactical
Don't let them play through. Nie pozwalamy grać pomiędzy.

Base. Baza. (15 mins)

4. Base. Baza (15')

First 10min no winning the ball back and try to. Pierwsze 10min nie odbieramy piłkę, próbujemy:

- Make sure only 3 Players defend the lateral channel. Upewnić się, że tylko 3 Zawodników broni boczną strefę boiska.

- Work out a system, so we don't run too much defending deep. Ustalić, co zrobić, żeby było jak najmniej biegania w bazie?

Last 5mins normal game. Ostatnie 5min normalna gra:

- Don't let them dribble through the 2 small coned goals or pass between the 18 yard line between 2 Defenders. Nie pozwalamy przeprowadzić piłkę przez małe bramki, ani podać pomiędzy Obrońcami.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing Create Video:

Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressing (10 mins)

5. Centre circle as a reference for the defensive block. Koło środkowe, jako baza do średniego pressingu (10')

Always press the Player with the ball. Zawsze przeszkadzamy Zawodnika z piłką.

Each goal is worth 2points. Reds win a point if they win the ball between their goal and the red line they win a point. If the Blues make 5 passes between the red line and the Red goal it also makes gets a point. Każda bramka 2 punkty. Czerwoni zdobywają punkt, jeśli wygrają piłkę między swoją bramką i czerwoną linią. Jeśli Niebiescy wymienią 5 podań w tej samej strefie też dostają 1 punkt.


Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6 recovery run after loosing possession. 6v6 bieg po stracie piłki.

See the guidance at the top of this page to understand why you are not seeing interactive Football/Soccer images.

Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6 recovery run after loosing possession. 6v6 bieg po stracie piłki.
Save Image: Football/Soccer Session Plan Drill (Colour): 6v6 recovery run after loosing possession. 6v6 bieg po stracie piłki. Create Video:

Learning Objectives

Technical Technical
Looking after each pass, because of what happens after loosing it. Mądre utrzymywanie się przy piłce, bo wiem co się dzieje po stracie.
Technical Tactical
Quickly take advantage of the overload in attack after winning the ball and quickly getting numbers behind the ball, after loosing it. Szybkie wykorzystanie przewagi oraz szybki powrót za linią piłki.

6v6 recovery run after loosing possession. 6v6 bieg po stracie piłki. (25 mins)

6. 6v6 recovery run after loosing possession. 6v6 bieg po stracie piłki (25')

3x6'/2'

a) After losing the ball and with the Team now in possession making 1 pass, the whole Team runs around a cone and back. Po stracie piłki bieg, cały Zespół obiega pachołek i wraca.

- Team who wins the ball looks to exploit the space and overloads. Zespół przy piłce próbuje wykorzystać przewagę i przestrzeń.

- Team who looses the ball quickly assess, who presses and who can run round the cone already. Zespół, który stracił piłkę zastanawia się, kto od razy pressuje, a kto już może obiec pachołek?

b) 2 games 5v5+2, where only the Player who looses the ball runs round the last cone. Dwie serie, gdzie 5v5+2 i tylko Zawodnik, który traci piłkę, obiega pachołek.

- Team who wins the ball back try to quickly take advantage of the 7v4. Zespół, który odzyskał piłkę, próbuje wykorzystać szybko przewagę 7v4.

- Team who looses the ball, tries to slow the attack down. Zespół, który stracił piłkę stara się zwolnić atak.


7. Run. Bieg (5')

10x 15s 120% MAS i 15 odpoczynku.

70/75/79/83/86/90m.


Animation Controls (PCs, Macs, Laptops):

Play animation
Play step-by-step
Repeat (toggle)
Full Screen
Pause
Stop

Back/Forward: Drag timeline button